Nailiyyətlər

Əkinçilik Elmi Tədqiqat İnstitutunun nailiyyətləri

  Əkinçilik ET İnstitutunun rayonlaşmış kənd təsərrüfatı bitki sortları  

  

S/s

Bitkinin adı

Bitkinin latınca adı

Rayonlaşmış

sortların sayı

1

Yumşaq buğda

Triticum aestivum L.

33

2

Bərk buğda

Triticum durum Desf.

16

3

Arpa

Hordeum vulgare L.

15

4

Çovdar

Secale cereale L.

1

5

Vələmir

Avena sativa L.

1

6

Tritikale

Triticosecale Wittm.

1

7

Qarğıdalı

Zea mays L.

6

8

Noxud

Cicer arietinum L.

5

9

Mərcimək

Lens culinaris Medic.

3

10

Lobya

Phaseolus vulgaris L.

1

11

Yer fındığı

Arachis hypogaea L.

2

12

Tütün

Nicotiana tabacum L.

5

13

Yonca

Medicago Sativa L.

7

14

Xaşa

Onorbrychis viciaefolia Scop.

1

15

Çobantoppuzu

Dactylis glomerata L.

1

16

Əzgən

Kochia prostrata Schrad.

1

17

Lərgə

Lathyrus sativus L.

1

18

Güllücə

Lathyrus sativus

1

Cəmi

   

101