Beynəlxalq əlaqələr

Əkinçilik ET İnstitutunun əməkdaşları elmi problemlərin müzakirəsinə və tədqiqat işlərinin əlaqələndirilməsinə həsr edilmiş konfranslara, müşavirələrə, konqreslərə, simpoziumlara, qurultay və seminarlara qatılır və təqdimatlarla cıxışlar edirlər.Elmi nailiyyətlər, yeniliklər və qabaqcıl təcrübələr mətbuatda və digər kütləvi informasiya vasitələrində işıqlandırılır.

Əkinçilik ET İnstitutu 1996-cı ildən etibarən beynəlxalq mərkəzlər ICARDA və CİММYТ-lə elmi əməkdaşlıq edir. Əkinçilik ET İnstitutu bu mərkəzlərlə müxtəlif təyinatlı dənli, dənli-paxlalı bitkilərin rüşeym plazmalarının introduksiyası, sınağı, qiymətləndirilməsi və seleksiyası işlərində istifadəsi, regional və beynəlxalq tədbirlərdə iştirak, kadr hazırlığı, layihələrin birgə həyata keçirilməsi, ekspedisiyaların təşkili və sair sahələrdə sıx əməkdaşlıq edir. Birgə əməkdaşlıq nəticəsində 15 kənd təsərrüfatı bitkilərinin, o cümlədən 7 yumşaq buğda (Əzəmətli 95, Nurlu 99, Qobustan, Tale 38, Günəşli, Qızıl buğda, Ləyaqətli 80), 4 arpa (Baharlı, Qarabağ 33, Qüdrətli 48, Dəyanətli), 2 noxud (Nərmin, Sultan) və 2 mərci (Arzu, Zəfər) sortları yaradılmış, rayonlaşmış, seleksiya nailiyyətlərinin Dövlət Reyestrinə daxil edilmiş və patentləşmişdir.