Statistik göstəricilər

Taxıl: ümumi yığım və məhsuldarlıq, təmiz çəkidə  

1000 ha

 

İllər

Taxıl                 cəmi

Payızlıq   və yazlıq buğda

Payızlıq   və yazlıq arpa

Payızlıq dənlilər

Payızlıq buğda

Payızlıq çovdar

Payızlıq arpa

Yazlıq dənlilər və paxlalılar

Yazlıq buğda

Yazlıq arpa

Vələmir

Dənlik qarğıdalı

Darı

Çəltik

Paxlalılar

ondan                                                                                                         

lobya

mərci

2010

968,0

657,7

264,7

907,0

655,8

-

251,2

61,0

1,9

13,5

1,8

29,9

0,1

1,6

12,2

4,5

1,4

2011

967,3

654,2

262,9

903,6

653,8

0,1

249,7

63,7

0,4

13,2

1,8

33,6

0,1

1,8

12,8

4,5

1,3

2012

1031,4

687,9

291,5

964,1

687,5

0,2

276,4

67,3

0,4

15,1

1,4

35,6

0,2

1,7

12,9

4,4

1,3

2013

1074,1

689,5

329,4

1002,0

689,1

0,0

312,9

72,1

0,4

16,5

1,6

38,6

0,1

2,1

12,8

4,3

1,3

2014

1001,4

609,9

338,8

935,8

609,8

0,1

325,9

65,6

0,1

12,9

1,5

37,7

0,1

1,1

12,2

4,3

0,8

2015

952,1

539,7

361,0

888,9

539,5

0,0

349,4

63,2

0,2

11,6

2,2

36,9

0,1

1,2

11,0

4,3

0,8

 

Yem bitkiləri,  bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə

 

İllər

Silos və yaşıl yem üçün qarğıdalı

Kökümeyvəlilər

əkin sahəsi

istehsal

məhsuldarlıq

əkin sahəsi

istehsal

məhsuldarlıq

1000 ha

1000 t

sent/ha

1000 ha

1000 t

sent/ha

2010

0,8

13,2

142

0,2

3,6

210

2011

0,8

8,7

106

0,1

3,1

240

2012

1,2

12,0

98

0,5

3,7

79

2013

1,5

17,8

117

0,2

3,6

192

2014

1,4

15,3

107

0,2

4,4

219

2015

1,8

35,3

162

0,1

2,6

262