Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutunun strukturu

 

Rəhbərlik:   

Direktor

Direktor müavini - elmi işlər üzrə

Direktor müavini -istehsalat üzrə

Direktor müavini - ümumi işlər üzrə                   

Elmi katib

 

Şöbələr:      

Bitki seleksiyası

Bitki fiziologiyası və biotexnologiya

Davamlı əkinçilik və bitki diversifikasiyası

Otlaq və biçənəklər                                                                             

İnformasiya təminatı və elmi nəticələrin tətbiqi

İctimai elmlər və xarici dillər kafedrası

Maliyyə və mühasibat uçotu şöbəsi

Hüquq, kadr və kargüzarlığın təşkili şöbəsi  

Təsərrüfat şöbəsi

 

Laboratoriyalar:

Torpaq və bitki analizləri

Dənin keyfiyyəti

Xəstəlik və zəzərvericilərə  qarşı nəzarət

İlkin toxumçuluq və toxumun keyfiyyəti

Yemlərin texnologiyası və zootexniki  qiymətləndirilməsi

 

Təcrübə bazaları:

Tərtər BTS

Qobustan BTS

Cəlilabad BTS

Zaqatala BTS

Şəki DM

Abşeron YTT

Kürdəmir TSS

Ağstafa YTT

Gədəbəy DM

Şəki DM

Abşeron YTT

 

Əkinçilik  Elmİ-Tədqiqat İnstitutunun Təşkilati struktur sxemi