Cəlal Əliyev - 90

  

 

Akademik Cəlal Əliyevin 90 illik yubileyi ilə əlaqədar Əkincilik ET İnstitutunda keçirilən tədbirlər