Proqram və layihələr

Əkinçilik İnstitutunun əməkdaşlarının Elmin İnkişaf Fondunun Qrant Layihələrində iştirakı

(EİF_KETPL_2015  1 (25))

 

Layihənin adı:

1.“Azərbaycanda ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədilə molekulyar genetik, hüceyrə biotexnologiyası proteomiks yanaşmalar tətbiq olunmaqla buğdanın quraqlığa və duza davamlılığının yaxşılaşdırılması“ (Tofiq Allahverdiyev, Atif Zamanov).

2.“Azərbaycanın şimal-qərb bölgəsi timsalında  aqrar sahənin inkişafı üzrə innovativ tədbirlər paketinin və aqroekoloji  inkişaf modelinin işlənib hazırlanması" ( Nizami Hümmətov).