Toxumun keyfiyyət analizi

 
 
 • toxumların dövlət standartlarının tələblərinə cavab verəcək sortluq və səpin keyfiyyətlərinin təyini;
 • institutun mandatına daxil olan bitkilərin (buğda, arpa, qarğıdalı, noxud, mərci) ilkin toxumçuluq işlərinin aparılması, yüksək məhsuldarlığa və sabit irsi əlamətlərə malik, xəstəliklərə; zərərvericilərə və müxtəlif iqlim şəraitinə dözümlü sortların toxumlarının səmərəli üsullarla artırılması və çoxaldılması;
 • dövlət reyesterinə daxil olan və bioloji cəhətdən təmiz orijinal, super-elit və elit toxumlarının istehsalı;
 • sığorta toxum fonduna nəzarət;
 • dövlət və özəl toxumçuluq təsərrüfatlarında lisenziya müqaviləsi əsasında toxumluq əkinlərin sortluq keyfiyyətinə nəzarət;
 • dövlət və özəl toxumçuluq təsərrüfatlarında uyğun bitkilərin toxumluq əkinlərin müqavilə əsasında aprobasiyası;
 • toxumçuluq subyektlərinin attestasiyalarında iştirak, sortun patent sahibi ilə lisenziya müqaviləsinin bağlanmasının təşkili;
 • toxumçuluq ixtisası üzrə mütəxəssislərin hazırlanması;
 • toxumçuluq üzrə sərgilər və hərracların təşkili;
 • toxum istehsalçılarını standartlar, təlimatlar və digər normativ hüquqi sənədlərlə təmin etmək;
 • ixtisaslaşdırılmış özəl toxumçuluq subyektləri ilə əməkdaşlığın gücləndirilməsi.