Toxum istehsalı

Toxumun satışı ilə bağlı lisenziya müqaviləsi və institutun bank rekvizitləri

А.1. Emitent (ödəyən) bank:
Adı: Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
Kodu: 210005 
VÖİN: 1401555071 
Müxbir hesab:AZ41NABZ01360100000000003944 
S.W.I.F.T. BİK: CTREAZ22
 
 V.2. Alan müştəri: 
Adı: Elmi Tədqiqat Əkincilik İnstitutu
Hesab № AZ15CTRE00000000000002187201
VÖİN: 1800296251
Büdcə təsnifatının kodu 142319, Büdcə səviyyəsinin kodu 3.

 

L İ S E N Z İ Y A    M Ü Q A V İ L Ə S İ    

 

2014-cü ildə Aqrar Elm Mərkəzi tərəfindən taxıl sortları üzrə istehsal olunacaq elit reproduksiyalı toxum

PROQNOZU, t
 

ET Əkinçilik İnstitutunun BTS. DM və YTT-ları

     

RAEM-lər

       

ETPİ-nun

Xaçmaz

cəmi

Yekun

Bitki

Sort

Tərtər

Qobustan

Zaqatala

Cəlilabad

Şəki

Abşeron

cəmi

Səlyan

Beyləqan

Tərtər

Gəncə

Şəki

Kürdəmir

Mil TT

ATTAOM

   

yumşaq

Qobustan

51,5

87,8

     

13,7

153,0

38,7

51,5

         

57,1

147,3

300,3

buğda

Aran

54,9

32,4

94,7

 

19,5

 

201,5

       

35,0

     

35,0

236,5

 

Murov 2

59,4

30,0

       

89,4

                 

89,4

 

Əzəmətli 95

57,1

         

57,1

   

25,0

       

60,5

85,5

142,6

 

Əkinçi 84

18,8

         

18,8

     

52,5

       

52,5

71,3

 

Azəri

42,6

         

42,6

                 

42,6

 

Qırmızı Gül 1

12,3

         

12,3

                 

12,3

 

Tale 38

48,6

         

48,6

35,7

53,5

           

89,2

137,8

 

Zirvə 85

14,6

         

14,6

                 

14,6

 

Şəki 1

       

20,9

 

20,9

         

26,2

   

26,2

47,1

 

Mirbəşir 128

       

8,8

 

8,8

                 

8,8

 

Bezostaya 1

 

90,9

       

90,9

                 

90,9

 

Pərzivan 1

                       

27,7

   

27,7

27,7

bərk

Bərəkətli 95

     

28,7

   

28,7

         

7,7

92,0

 

99,7

128,4

buğda

Qarabağ

     

59,7

   

59,7

                 

59,7

arpa

Cəlilabad 19

 

34,7

 

5,3

11,9

22,4

74,3

       

5,0

24,6

 

11,7

41,3

115,6

 

Qarabağ 22

57,1

 

8,5

     

65,6

42,0

       

52,3

   

94,3

159,9

 

Baharlı

     

3,1

   

3,1

                 

3,1

 

Cəmi

416,9

275,8

103,2

96,8

61,1

36,1

989,9

116,4

105,0

25,0

52,5

40,0

138,5

92

129,3

698,7

1688,6