Metodiki şura

Əkinçilik ETİ-nin direktoru tərəfindən sədirlik edilən Metodiki Şuranın tərkibi 7 nəfər olmaqla, direktor müavinləri, elmi katib, şöbə və laboratoriya rəhbərlərindən ibarətdir. Şuranın tərkibi hər il rəhbərlik tərəfindən təsdiqlənir. İl ərzində Metodiki Şuranın 2-3 iclası keçirilir. Həmin iclaslarda institutun elmi işçilərinin, doktorantların və dissertantların yerinə yetirdikləri elmi-tədqiqat işlərinin metodikaları və illər üzrə görəcəkləri işlərin iş və təqvim planlarının yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar olan məsələlər müzakirə edilir. Metodiki Şuranın üzvləri tərəfindən İnstitutun Təcrübə Təsərrüfatlarında qoyulmuş təcrübələr yoxlanılır və nöqsanların aradan qaldırılması üçün tədbirlər görülür. 

  Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutu

Metodiki şura üzvlərinin siyahısı 

1. TƏLAİ C.M.                       - b.ü.f.d., dosent, direktor (sədr)

2. HÜMMƏTOV N.Q.            - b.ü.f.d., dosent, direktorun müavini

3. ZAMANOV A.A.                - b.ü.f.d., dosent, direktorun müavini

4. HACIYEVA S.K.                 - a.e.ü.f.d., elmi katib (katib)

5. ABDULLAYEV A.M.        - a.e.ü.f.d., proqram rəhbəri

6. HƏSƏNOVA Q.M.              - b.ü.f.d., laboratoriya rəhbəri

7. ƏZİZOVA N.H.                    - b.ü.f.d., laboratoriya rəhbəri