Video


  ƏRZAQ BİTKİLƏRİNİN BECƏRİLMƏSİNDƏ YENİ ÜSULLAR ARAŞDIRILIR 

 
   

Qobustan Bölgə Təcrübə Stansiyası

 Əkinçilik ET İnstitutunda Payızlıq Buğdanın Yaxşılaşdırılması üzrə Beynəlxalq Proqram

çərçivəsində milli səyyar seminar keçirildi

 

Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutu

 

Bitki Seleksiyasi

 
   

 

Davamlı əkinçilik və bitki diversifikasiyası şöbəsi