Video

Qobustan Bölgə Təcrübə Stansiyası

 

Əkinçilik ET İnstitutunda Payızlıq Buğdanın Yaxşılaşdırılması üzrə Beynəlxalq Proqram

çərçivəsində milli səyyar seminar keçirildi

 

Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutu

 

Bitki Seleksiyasi

 
   

 

Davamlı əkinçilik və bitki diversifikasiyası şöbəsi