Patentlər

 
 
         
 
       

 

 

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfat Nazirliyi

Patentlər

S/s

Bitkinin adı

Sahibi

Müəllif

1

Payızlıq yumşaq buğda Tale -38

Əkinçilik ET İnstitutu

Əliyev C.Ə, Təlai C.M, Seyidov M.H, Musayev Ə.C, Həsənova Q.M.

00131

2

Payızlıq bərk buğda  Bərəkətli-95

Əkinçilik ET İnstitutu

Əliyev C.Ə, Mahmudov R.U, Qazıbəyova E.H, Musayev Ə.C, İbadov V.F, Seyidov M.H.

00044

3

Payızlıq bərk buğda Qarabağ

Əkinçilik ET İnstitutu

Əliyev C.Ə, Musayev Ə.C, Mahmudov F.Ş, Seyidov M.H, Əhmədov M.Q, Mahmudov M.N.

00102

4

Payızlıq yumşaq buğda Tərəqqi

Əkinçilik ET İnstitutu

Abdullayev A.M, Naskidaşvili İ.P, İbadov V.F, Qafarov N.H.

00031

5

Payızlıq  yumşaq buğda  Azəri

Əkinçilik ET İnstitutu

Abdullayev A.M, Musayev Ə.C, Mahmudov F.Ş, Əhmədov H.B, Qəmbərov İ.C, Seyidov M.H.

00043

6

Payızlıq  yumşaq buğda  Qobustan

Əkinçilik ET İnstitutu

Əliyev C.Ə, Mahmudov R.U., Təlai C.M, Musayev Ə.C, Seyidov M.H.

00096

7

Payızlıq yumşaq buğda Zirvə-85

Əkinçilik ET İnstitutu

 Musayev Ə.C, Əhmədov M.Q İbadov V.F, Seyidov M.H, , Mahmudov M.N. 

00152

8

Payızlıq yumşaq buğda Aran

Əkinçilik ET İnstitutu

Əliyev C.Ə, Musayev Ə.C,  İbadov V.F, Seyidov M.H, Əhmədov M.Q, Mahmudov M.N. 

00117

9

Payızlıq arpa Qarabağ-33

Əkinçilik ET İnstitutu

Musayev Ə.C, Həşimova H.C, Babayev M.Ə, Orucov Q.H, Məmmədova S.M, Seyidov M.H.

00153

10

Payızlıq yumşaq buğda Nurlu-99

Əkinçilik ET İnstitutu

Əliyev C.Ə, Musayev Ə.C,  İbadov V.F, Seyidov M.H, Əhmədov M.Q, Mahmudov M.N. 

00087

11

Payızlıq yumşaq buğda Murov-2

Əkinçilik ET İnstitutu

Abdullayev A.M, Musayev Ə.C, Mahmudov F.Ş, İbadov V.F, Seyidov M.H.

00137

12

Payızlıq bərk buğda  Turan

Əkinçilik ET İnstitutu

Musayev Ə.C, İbadov V.F, Əliyev C.Ə, Seyidov M.H, Mahmudov F.Ş, Hüseynzadə A.A.

00045

13

Payızlıq yumşaq buğda Fatimə

Əkinçilik ET İnstitutu

Musayev Ə.C, Əhmədov M.Q, İbadov V.F, Morqunov A.İ, Seyidov M.H, Mahmudov M,N.

00167

14

Payızlıq arpa Qarabağ-22

Əkinçilik ET İnstitutu

Novruzlu R.A, Hüseynov H.S, Musayev Ə.C, Babayev M.Ə, Əhmədov E.M.

00065

15

Payızlıq yumşaq buğda Qiymətli 2/17

Əkinçilik ET İnstitutu

Əliyev C.Ə, Mahmudov R.U, Qazıbəyova E.H, Musayev Ə.C, Seyidov M.H.

00059

16

Payızlıq yumşaq buğda Əzəmətli-95

Əkinçilik ET İnstitutu

Əliyev C.Ə, Mahmudov R.U, Təlai C.M, Musayev Ə.C, Seyidov M.H.

00086

17

Payızlıq yumşaq buğda Qırmızı gül-1

Əkinçilik ET İnstitutu

Əliyev C.Ə., Qazıbəyova E.H, Təlai C.M. , Seyidov M.N.,Həsənova Q.M.,Zamanov A.A.

00136

18

Noxud Sultan

Əkinçilik ET İnstitutu

Əmirov L.Ə.,Musayev Ə.C.,Mirzəyev R.S.,Təlai C.M.,Cahangirov A.A.,Həsənova Q.M.,Sadıqov B.H.

00155

19

Noxud Nərmin

Əkinçilik ET İnstitutu

Əmirov L.Ə, Əkbərov Z.İ, Mirzəyev R.S, Həsənova Q.M.

00092

20

Payızlıq bərk buğda  Əlincə-84

Əkinçilik ET İnstitutu

Əliyev C.Ə, Mahmudov R.U, Qazıbəyova E.H, Musayev Ə.C, İbadov V.F, Seyidov M.N.

00048

21

Payızlıq arpa Cəlilabad 19

Əkinçilik ET İnstitutu

Orucov Y.H, Hüseynov H.S, Musayev Ə.C, Şərbətov F.V, Əliyev Y.F.

00060

22

Tütün Zaqatala

Əkinçilik ET İnstitutu

Əliyev İ.H.,Abbasov B.H.,Əliyeva Ə.İ.,Qarayev P.S.

00071

23

Tütün Trapezond 1

Əkinçilik ET İnstitutu

Abbasov B.H.,Əliyeva Ə.İ.,Qarayev P.S.

00100

24

Qarğıdalı Zaqatala 514

Əkinçilik ET İnstitutu

Unçiyeva G.Ş.,Əlicanov H.M.,Musayev Ə.C.,Məmmədov B.Ə.,Əfəndiyev H.P.

00038

25

Qarğıdalı Zaqatala 68

Əkinçilik ET İnstitutu

Əlicanov H.M.,Unçiyeva G.Ş.,Bulaçeva.,Məmmədov B.Ə.,Kərimov H.İ.

00061

26

Payızlıq buğda Ruzi 84

Əkinçilik ET İnstitutu

Əliyev C.Ə, Mahmudov R.U, Təlai C.M, Musayev Ə.C,Cahangirov A.A., Seyidov M.H.

00098

27

Payızlıq buğda Şəki 1

Əkinçilik ET İnstitutu

Əbdürəhimov H.Y.,Məmmədova A.H.,Musayev Ə.C.,Şükürov M.Ş.,Məmmədov F.Ş.,Həsənova Q.M.

00097

28

Noxud Nail

Əkinçilik ET İnstitutu

Əmirov L.Ə.,Qasımov B.M.

00066

29

Mərci Arzu

Əkinçilik ET İnstitutu

Əmirov L.Ə.,Mirzəyev R.S.,Təlai  C.M.,Əkbərov Z.İ.,Həsənova Q.M.

00116

30

Mərci Zəfər

Əkinçilik ET İnstitutu

Əmirov L.Ə., Təlai  C.M., Həsənova Q.M.,Məmmədov H.İ.,Mirzəyev R.S.,

00195