Link

 

  Aqrolizinq

Baytarliq Nezareti

  Bitki Sortlarının Qeydiyyatı və Toxum Nəzarəti üzrə Dövlət Xidməti

   Aqrar Elm və İnformasiya Məsləhət  Mərkəzi

Aqrar Universitet   

Aqrar Universitet

Texniki Nezaret

KT Kitabxana

Layihələr və Kreditlərinin İdarə Edilməsi

       Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası               Genetik Ehtiyatlar İnstitutu

  

         Azərbaycan Milli Elmlər                       Akademiyası Torpaqşünaslıq və                  Aqrokimya İnstitutu

     

               Azərbaycan Dövlət  Aqrar                                            Universiteti

 

 Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası  Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutu

  

     Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası                      Botanika İnstitutu 


 


         MİLLİ AVİASİYA AKADEMİYASI

 

 

 

 Beynəlxalq təşkilatlar

 

 

 

  European Commission

EU

 

 

               The World Bank    

WB

 

 

           International Maize and Wheat                            Improvement Center

     The International Center for             Agricultural   Research in the Dry                        Areas    (ICARDA)

 ICARDA

           International Fund For                    Agricultural Development

IFAD

     The Food and Agriculture Organization                                   (FAO) 

Link3-1

 Краснодарский НИИ сельского хозяйства имени П. П. Лукьяненко


          Northwest A&F University

      AARHUS UNIVERSITET

 

 

          Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve                                 Orman Bakanlığı

 Unversity of Minnesota Driven to Discover