Link

    AqrolizinqBaytarliq Nezareti

 Bitki Sortlarının Qeydiyyatı və Toxum Nəzarəti üzrə Dövlət Xidməti  Aqrar Elm və İnformasiya Məsləhət  Mərkəzi  Aqrar Universitet   

Texniki Nezaret  KT Kitabxana  Layihələr və Kreditlərinin İdarə Edilməsi

 Beynəlxalq təşkilatlar

    EU     WB             ICARDA IFAD   

 Link3-1      OIV   organizations_8 OIE       WTO