Rəhbərlik

Direktor  

Direktor müavini - elmi işlər üzrə

Direktor müavini - istehsalat üzrə                  

Direktor müavini - ümumi işlər üzrə

Elmi katib