Şöbələr

Bitki fiziologiyası və biotexnologiya

Bitki seleksiyası

Davamlı əkinçilik və bitki diversifikasiyası

Otlaq və biçənəklər                                                           

İnformasiya təminatı və elmi nəticələrin tətbiqi

İctimai elmlər və xarici dillər kafedrası    

Maliyyə və mühasibat uçotu şöbəsi

Hüquq, kadr və kargüzarlığın təşkili şöbəsi  

Təsərrüfat şöbəsi