Elmi şura

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi kollegiyasının 2015-ci il 4 noyabr tarixli 1 nömrəli qərarı ilə Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutunun Nizamnaməsi təsdiq edilmişdir. Nizamnamənin müvafiq bəndlərində (5.7., 5.8. və s.) qeyd edilmişdir ki, “İnstitutun ali idarəetmə orqanı onun Elmi Şurasıdır”.Elmi Şuranın üzvlərinin sayı, tərkibi və Əsasnaməsi institutun direktoru tərəfindən təsdiq edilir. Elmi Şuranın tərkibinə üzvlər gizli və ya açıq səsvermə yolu ilə seçilir və tərkibi hər il Nazirliyin Aqrar Elm və İnformasiya Məsləhət Mərkəzinin Rəyasət Heyəti tərəfindən təsdiq edildikdən sonra səlahiyyətli hesab edilir. Əkinçilik ETİ-nin direktoru tərəfindən sədirlik edilən Elmi Şuranın tərkibi 19 nəfər olmaqla, direktor  müavinləri, elmi katib, şöbə və laboratoriya rəhbərləri, Gənc Alimlər Şurasının Sədri (GAŞS) və həmkarlar təşkilatının nümayəndəsindən  ibarətdir. İl ərzində Elmi Şuranın 14-19 iclası keçirilir.  Həmin iclaslarda institutun strukturlarına daxil olan bölmələr, o cümlədən şöbə və laboratoriyaların, Bölgə Təcrübə Stansiyalarının elmi-tədqiqat və təsərrüfat fəaliyyətləri, doktorantların hesabatları müzakirə olunur. Doktorantların və dissertantların dissertasiya mövzuları və rəhbərləri təsdiq edilir. İnstitutun əməkdaşlarının ixtira, patent və səmərələşdirici təklifləri, elmi, elmi-texniki və təşkilati məsələlər, eləcə də aparıcı təşkilat kimi rəy üçün instituta daxil olan dissertasiyalar və s. məsələlər müzakirə olunur.

 Əkinçilik Elmi-Tədqiqat  İnstitutu

Elmi Şura üzvlərinin siyahısı 

1. Təlai C.M.

- b.ü.f.d., dosent, direktor (sədr)
2. Hümmətov N.Q.                       - b.ü.f.d., dosent, direktor müavini

3. Zamanov A.A.               

- b.ü.f.d., dosent, direktor müavini

4. Əhmədov Ş.H.                          

- a.e.ü.f.d., direktor  müavini

5. Hacıyeva S.K.     

- a.e.ü.f.d., elmi katib 

6. Musayev Ə.C.                         

- a.e.ü.f.d., şöbə müdiri

7. Rzayev M.Y.                      

- a.e.ü.f.d., şöbə müdiri

8. Hacıməmmədov  İ.M.         

 - a.e.ü.f.d., lab. müdiri

9. Abdullayev A.M

 - a.e.ü.f.d., dosent,  proqram   rəhbəri

10.Dünyamalıyev S.Ə.

                                - a.e.ü.f.d., aparıcı elmi işçi

11. Həsənova Q.M.                             

 - b.ü.f.d., dosent, lab. müdiri

12. Əzizova N.H.           

 - b.ü.f.d., lab. müdiri

13. Məmmədova P.M.           

 -a.e.ü.f.d., şöbə müdiri

14. Zeynalov R.N.      

 - şöbə müdiri

15. Əliyev A.M.               

 - lab. müdiri

16. Abbasquliyeva S.G.                         

 -a.e.ü.f.d., lab. müdiri

17. Allahverdiyev T.İ. 

 -b.ü.f.d., aparıcı elmi  işçi

18. Məmmədova  H.R.

 -gənc alimlər şurasının sədri