Əkinçilik ET İnstitutunda Elmi şuranın növbəti içlası keçirildi

11.12.2017 tarixində Əkinçilik ET İnstitutunda Elmi Şuranın növbəti içlası keçirildi. İnstitutun direktoru Çavanşir Təlai iclası acaraq gündəliyə daxil olan məsələlərdən danışdı. Mövzu planına və tədqiqat proqramlarına uyğun olaraq icra olunan elmi-tədqiqt işlərinin 2017-ci il üçün birililk və 2015-2017-ci illər üşün yekun hesabatların təqdim edilməsi ilə bağlı, fermer təsərrüfatlarında tətbiqlə bağlı,  09 avqust 2016-cı il təhsil haqqında qanuna uyğun olaraq istinad indeksli jurnallarda məqalələrin dərc edilməsinin stimullaşdırılması məsələləri, Institutun mandatına daxil olan bitkilərin (yumşaq buğda, bərk buğda, arpa, s. qarğıdalı, çəltik, noxud, mərci, soya, yonca, xaşa, amarant, tütün) aylar üzrə ililk becərmə təqviminin tərtib edilməsi və nəşrilə bağlı və cari məsələlərin müzakirəsi aparıldı.

 


Əkinçilik ET İnstitutunda Elmi şuranın növbəti içlası keçirildi Əkinçilik ET İnstitutunda Elmi şuranın növbəti içlası keçirildi