AMEA-nın Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun doktorantı aparıcı təşkilat olaraq Əkinçilik ET İnstitutunda çıxış etmişdir

18.12.2017 tarixində Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun doktorantı Cəmalə Məhəmməd qızı Eldarovanın 2409.01-“Genetika” ixtisası üzrə təqdim etdiyi “Payızlıq buğda genotiplərinin quraqlığa davamlılığının fizioloji və genetik xüsusiyyətlərinin qiymətləndirilməsi və seçilməsi“ mövzusunda biologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün aparıcı təşkilat olaraq Əkinçilik ET İnstitutunun “ Bitki fiziologiyası və biotexnologiya” şöbəsində çıxış etmişdir.


AMEA-nın Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun doktorantı aparıcı təşkilat olaraq Əkinçilik ET İnstitutunda çıxış etmişdir AMEA-nın Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun doktorantı aparıcı təşkilat olaraq Əkinçilik ET İnstitutunda çıxış etmişdir