Əkinçilik ET İnstitutunda illik hesabatların növbəti təqdimatı kecirildi

22.12.2017 tarixində Əkinçilik ET İnstitutunda "Bitki seleksiyası" şöbəsinin illik geniş hesabatı təqdim olundu. Şöbənin apsrıcı elmi işçisi, a.e.ü.f.d.dosent Abdullayev Abdin giriş sözü ilə cıxış etdikdən sonra şöbənin fəaliyyətindən bəhs etdi. O, bildirdi ki, şöbədə 5 mövzu, arpa, qarğıdalı, ərzaq paxlalıları üzrə elmi tədqiqat işləri aparılır. "Bitki seleksiyası" şöbəsinin elmi işçiləri Əliyev Elxan “Buğda bitkisində təsərrüfat-qiymətli əlamət və xüsusiyyətlərin genetik əsaslarının tədqiqi”, Abdullayev Abdin “Müxtəlif stres amillərinə davamlı, ekoloji adaptiv xüsusiyyətlərə malik, yeni yüksək məhsuldar və keyfiyyətli payızlıq buğda sortlarının yaradılması, tətbiqi və yayımı”, Hacıyeva Sevda “Yerli və introduksiya olunmuş nümunələr  əsasında buğdanın rüşeyim plazmasının  kompleks əlamət və xüsusiyyətlərinə görə  tədqiqi və genofondun zənginləşdirilməsi, ayrı-ayri əlamətlərə görə donorların müəyyənləşdirilməsi və seleksiada istifadəsi”, Rüstəmov Xanbala “Suvarma şəraiti üçün biotik stres amillərinə davamlı, yüksək məhsuldar, makaron və digər texnoloji  keyfiyyətlərə malik payızlıq bərk buğda sortlarının yaradılması, tətbiqi və yayımı”, Faiq Xudayev “Nəmliklə müxtəlif dərəcədə təmin olunmuş bölgələr üçün müvafiq aqroekoloji şəraitdə adaptasiya oluna bilən payızlıq yumşaq və bərk buğda sortlarının yaradılması, tətbiqi və yayımı” mövzuları üzrə digər elmi əməkdaşlar da illik hesabatla cıxış etdilər. Arpa, qarğıdalı, ərzaq paxlalıları üzrə proqram rəhbərlərinin ətraflı məlumatları dinlənildi. Hesabatlar ətrafında müzakirələr aparıldı, suallar cavablandırıldı və təkliflər verildi. Hesabatlar yekdilləklə qəbul olundu.

 


Əkinçilik ET İnstitutunda illik hesabatların növbəti təqdimatı kecirildi Əkinçilik ET İnstitutunda illik hesabatların növbəti təqdimatı kecirildi Əkinçilik ET İnstitutunda illik hesabatların növbəti təqdimatı kecirildi Əkinçilik ET İnstitutunda illik hesabatların növbəti təqdimatı kecirildi Əkinçilik ET İnstitutunda illik hesabatların növbəti təqdimatı kecirildi Əkinçilik ET İnstitutunda illik hesabatların növbəti təqdimatı kecirildi Əkinçilik ET İnstitutunda illik hesabatların növbəti təqdimatı kecirildi Əkinçilik ET İnstitutunda illik hesabatların növbəti təqdimatı kecirildi