Əkinçilik ET İnstitutunun 2017-ci il üçün elmi və elmi-təşkilati fəaliyyətinə həsr edilmiş illik hesabat yığıncağının proqramı


Əkinçilik ET İnstitutunun 2017-ci il üçün elmi və elmi-təşkilati fəaliyyətinə həsr edilmiş illik hesabat yığıncağının  proqramı Əkinçilik ET İnstitutunun 2017-ci il üçün elmi və elmi-təşkilati fəaliyyətinə həsr edilmiş illik hesabat yığıncağının  proqramı