İnstitutun əməkdaşı Yevlax şəhərində keçirilən tədbirdə iştirak etdi

16 fevral 2018-ci il tarixində Əkinçilik ET İnstitutunun istehsalat üzrə direktor müavini Atif Zamanov Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin Aran regional İnkişaf Mərkəzində (Yevlax şəhəri) toxumçuluq üzrə məsləhət xidmətinin göstərilməsi ilə əlaqədar olaraq keçirilən tədbirdə istirak etmişdi. Tədbirdə İnstitutun mandatına daxil bitkilərin toxumçuluğun ilkin təşkili və onun sonrakı mərhələləri haqqında məlumat verilmiş, dinləyiciləri maraqlandıran suallar ətrafında diskusiyalar keçirilmişdir.


İnstitutun əməkdaşı Yevlax şəhərində keçirilən tədbirdə iştirak etdi İnstitutun əməkdaşı Yevlax şəhərində keçirilən tədbirdə iştirak etdi İnstitutun əməkdaşı Yevlax şəhərində keçirilən tədbirdə iştirak etdi