Payızlıq buğdanın seleksiyasına həsr edilmiş milli səyyar seminarın işi Əkinçilik ET İnstitutunun Qobustan və Tərtər Bölgə Təcrübə Stansiyasında davam etdi

22.05.2018 tarixində Payızlıq buğdanın seleksiyasına həsr edilmiş milli səyyar seminar  Əkinçilik ET institutunun Qobustan Bölgə Təcrübə Stansiyasında Milli Seleksiya və İWWİP proqramı çərçivəsində davam edərək, dəmyə şəraitində payızlıq buğdalarla qoyulmuş tarla təcrübələrinə baxış keçirildi və stansiyanın toxumçuluq fəaliyyəti ilə tanışlıq aparıldı. 23.05.2018 tarixində isə  milli səyyar seminar  Əkinçilik ET institutunun Tərtər Bölgə Təcrübə Stansiyasında həyata kecirildi. Belə ki, Milli Seleksiya və İWWİP proqramı çərçivəsində suvarma  şəraitində payızlıq buğdalarla qoyulmuş tarla təcrübələrinə baxış keçirildi, stansiyanın toxumçuluq fəaliyyəti ilə tanışlıq oldu. Yekun müzakirələrdə SİMMİT (Türkiyə) təmsilçisi Aleksey Morqunov Əkincilik ET instututunun Milli Seleksiya və İWWİP proqramı çərçivəsində apardığı  işləri yüksək qiymətləndirdi. Payızlıq buğdanın seleksiyasına həsr edilmiş milli səyyar seminar işini müvəffəqiyyətlə başa vurduqdan sonra  iştirakçılar Bakıya, SİMMİT və İKARDA-nı təmsil edən mütəxəssislər isə Gürcüstana yola düşdülər.

 

 


Payızlıq buğdanın seleksiyasına həsr edilmiş milli səyyar seminarın işi  Əkinçilik ET İnstitutunun Qobustan və Tərtər Bölgə Təcrübə Stansiyasında davam etdi Payızlıq buğdanın seleksiyasına həsr edilmiş milli səyyar seminarın işi  Əkinçilik ET İnstitutunun Qobustan və Tərtər Bölgə Təcrübə Stansiyasında davam etdi Payızlıq buğdanın seleksiyasına həsr edilmiş milli səyyar seminarın işi  Əkinçilik ET İnstitutunun Qobustan və Tərtər Bölgə Təcrübə Stansiyasında davam etdi Payızlıq buğdanın seleksiyasına həsr edilmiş milli səyyar seminarın işi  Əkinçilik ET İnstitutunun Qobustan və Tərtər Bölgə Təcrübə Stansiyasında davam etdi Payızlıq buğdanın seleksiyasına həsr edilmiş milli səyyar seminarın işi  Əkinçilik ET İnstitutunun Qobustan və Tərtər Bölgə Təcrübə Stansiyasında davam etdi Payızlıq buğdanın seleksiyasına həsr edilmiş milli səyyar seminarın işi  Əkinçilik ET İnstitutunun Qobustan və Tərtər Bölgə Təcrübə Stansiyasında davam etdi Payızlıq buğdanın seleksiyasına həsr edilmiş milli səyyar seminarın işi  Əkinçilik ET İnstitutunun Qobustan və Tərtər Bölgə Təcrübə Stansiyasında davam etdi Payızlıq buğdanın seleksiyasına həsr edilmiş milli səyyar seminarın işi  Əkinçilik ET İnstitutunun Qobustan və Tərtər Bölgə Təcrübə Stansiyasında davam etdi Payızlıq buğdanın seleksiyasına həsr edilmiş milli səyyar seminarın işi  Əkinçilik ET İnstitutunun Qobustan və Tərtər Bölgə Təcrübə Stansiyasında davam etdi Payızlıq buğdanın seleksiyasına həsr edilmiş milli səyyar seminarın işi  Əkinçilik ET İnstitutunun Qobustan və Tərtər Bölgə Təcrübə Stansiyasında davam etdi