Dissertasiya Şurasının iclası kecirildi

20 sentyabr 2018-ci il tarixində Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Aqrar Elm və İnnovasiya Mərkəzi Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutu nəzdində fəlsəfə doktoru dissertasiyalarının müdafiəsi üzrə Dissertasiya Şurasının iclasında Dünya Əli qızı İsayevanın “Gəncə-Qazax bölgəsində payızlıq arpa bitkisinin səmərəli becərilmə texnologiyası” və Afaq Qulam qızı Qasımovanın isə “Kür-Araz ovalığında biyan bitkisinin bioekoloji xüsusiyyətləri və becərilmə texnologiyası” mövzularında 3103.07 - Bitkiçilik ixtisası üzrə Aqrar elmləri üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyaların müdafiəsi keçirildi.


Dissertasiya Şurasının iclası kecirildi Dissertasiya Şurasının iclası kecirildi Dissertasiya Şurasının iclası kecirildi Dissertasiya Şurasının iclası kecirildi Dissertasiya Şurasının iclası kecirildi Dissertasiya Şurasının iclası kecirildi