Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutunda dissertasiyaların aprobasiyası keçirildi

12.10.2018 tarixində Əkinçilik Elmi-Tədqiqat Institutunda Aqrar elmləri üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyaların aprobasiyası keçirildi. 3103.04 - Seleksiya və toxumçuluq ixtisası üzrə “Gəncə-Qazax bölgəsində introduksiya olunmuş tut sortlarının aqrobioloji xüsusiyyətləri və onların seleksiyada əhəmiyyəti” mövzusunda Zərifə Səbuhi qızı Seyidova, 3103.07-Bitkiçilik ixtisası üzrə isə “Mineral və üzvi gübrələr fonunda yem çuğundurunun məhsuldarlığına və keyfiyyətinə fizioloji aktiv nano-qro boy maddəsinin təsiri” movzusunda isə Zamanova Rəhminə Məməş qızı təqdimatla cıxış etdilər.


Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutunda dissertasiyaların aprobasiyası keçirildi Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutunda dissertasiyaların aprobasiyası keçirildi Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutunda dissertasiyaların aprobasiyası keçirildi Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutunda dissertasiyaların aprobasiyası keçirildi Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutunda dissertasiyaların aprobasiyası keçirildi Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutunda dissertasiyaların aprobasiyası keçirildi Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutunda dissertasiyaların aprobasiyası keçirildi