Əkinçilik ET İnstitutunda illik geniş hesabatların təqdimatı keçirildi

11.01. 2019 tarixində Əkinçilik ET İnstitutunda Otlaq və biçənəklər şöbəsinin və Yemlərin texnologiyası və zootexniki qiymətləndirilməsi laboratoriyasının illik geniş hesabatlarının təqdimatı keçirildi. Hesabat yığıncağının açılışını Otlaq və biçənəklər şöbəsinin müdirii Rasib Zeynalov edərək, iştirakçılara aparılan tədqiqatlaq haqqında qısa olaraq məlumat verdi. O, həmcinin yay və qış otlaqlarında bir mövzu üzrə iki elmi-tədqiqat işi aparıldığını bildirdi. Sonra söbənin böyük elmi işçisi Məmmədov Mehman “Azərbaycanın yay və qış otlaqları ekosisteminin dayanaqlı idarə edilməsi mexanizminin yaradılması üçün yaxşılaşdırma və səmərəli istifadə üsullarının texnoloji elementlərinin proseslərin öyrənilməsi və təkmilləşdirilməsi”mövzusunda “Orta dağlıq bölgələrdə otlaqların yaxşılaşdırılmasında müxtəlif ot qarışıqlarının və mineral gübrələrin otlağın məhsuldarlığına və keyfiyyətinə təsirinin öyrənilməsi” və “Abşeron rayonu şəraitində mineral gübrələrin və səpin üsullarının əzgən bitkisinin keyfiyyət göstəricilərinə və ot məhsuldarlığına təsirinin öyrənilməsi” işi üzrə söbə müdiri Zeynalov Rasib,  “Ənənəvi və alternativ yem bitkilərinin biokimyəvi tərkibinin və ümumi qidalılıq dəyərinin öyrənilməsi, iqtisadi səmərəli yem rasionlarının hazırlanmasında istifadəsi və tətbiqi” mövzusu üzrə “Ənənəvi və alternativ yem bitkilərinin keyfiyyət göstəricilərinin və qidalılıq dəyərinin öyrənilməsi” isinə dair “Yemlərin texnologiyası və zootexniki qiymətləndirilməsi” laboratoriyasının müdiri Abasquliyeva Sevil, “Abşeron şəraitində müxtəlif yem bitki qarışıqlarının bəzi təsərrüfat əlamətlərinin qiymətləndirilməsi” mövzusu üzrə isə b.ü.e.d., dosent Zamanov Atif hesabat təqdim etdilər. Hesabatla bağlı elmi əməkdaşların maraqlı sualları və cavabları dinlənildi, geniş müzakirələr aparıldı. Əkinçilik ET İnstitutun direktoru Cavanşir Təlai yekun nitqində bir sıra məsələlərə toxundu, fikirlərini bildirdi.

 

 


Əkinçilik ET İnstitutunda illik geniş hesabatların təqdimatı keçirildi Əkinçilik ET İnstitutunda illik geniş hesabatların təqdimatı keçirildi Əkinçilik ET İnstitutunda illik geniş hesabatların təqdimatı keçirildi Əkinçilik ET İnstitutunda illik geniş hesabatların təqdimatı keçirildi Əkinçilik ET İnstitutunda illik geniş hesabatların təqdimatı keçirildi Əkinçilik ET İnstitutunda illik geniş hesabatların təqdimatı keçirildi Əkinçilik ET İnstitutunda illik geniş hesabatların təqdimatı keçirildi