Əkinçilik ET İnstitutunun yeni bitki sortları rayonlaşmışdır

Əkinçilik ET İnstitutunun 2019-cu ildə KTN yanında Bitki Sortlarının Qeydiyyatı və Toxum Nəzarəti üzrə Dövlət Xidmətinə təqdim etdiyi və rayonlaşdırılaraq Dövlət Reyestrinə daxil olan bitki sortları: bərk buğda “Göytəpə”, “Zəngəzur”; yumşaq buğda ”Mətin”,  “Baba-75”; qarğıdalı “Fəxri” və “Nəzrin” noxud sortu rayonlaşmışdır.


Əkinçilik ET İnstitutunun yeni bitki sortları rayonlaşmışdır Əkinçilik ET İnstitutunun yeni bitki sortları rayonlaşmışdır Əkinçilik ET İnstitutunun yeni bitki sortları rayonlaşmışdır Əkinçilik ET İnstitutunun yeni bitki sortları rayonlaşmışdır Əkinçilik ET İnstitutunun yeni bitki sortları rayonlaşmışdır Əkinçilik ET İnstitutunun yeni bitki sortları rayonlaşmışdır