Balakən və Qax DAİM-lərdə “Tütün bitkisindən yüksək və keyfiyyətli məhsul alınmasını təmin edən becərmə texnologiyalarının və aqrotexniki tədbirlərin əhəmiyyəti” və “Qargıdalı bitkisindən yüksək və keyfiyyətli məhsul alınmasını təmin edən becərmə texnologiyalarının və aqrotexniki tədbirlərin əhəmiyyəti mövzusunda təlim seminarı keçirildi

 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin tədbirlər planına uyğun olaraq 16-18 aprel 2019-cu il tarixlərində Əkinçilik ET İnstitutunun Zaqatala Bölgə Təcrübə Stansiyasının “Bitki seleksiyası və toxumçuluğu” şöbəsinin müdiri Həbib Sofiyev tərəfindən Balakən və Qax DAİM-lərdə fermerlərə “Tütün bitkisindən yüksək və keyfiyyətli məhsul alınmasını təmin edən becərmə texnologiyalarının və aqrotexniki tədbirlərin əhəmiyyəti” və “Bitki seleksiyası və toxumçuluğu” şöbəsinin aparıcı elmi işçisi Əminət Əliyeva tərəfindən “Qargıdalı bitkisindən yüksək və keyfiyyətli məhsul alınmasını təmin edən becərmə texnologiyalarının və aqrotexniki tədbirlərin əhəmiyyəti” mövzusunda təlim seminarı keçirildi.

Təlimlərdə ümumilikdə taxılçılıqla məşğul olan 39 nəfər fermer iştirak edirdi. Respublika ərazisində becərilən tütün və qarğıdalı bitkisindən yüksək və keyfiyyətli məhsul alınmasını təmin edən becərmə texnologiyalarının və aqrotexniki tədbirlərin əhəmiyyətinə dair təlim materialı yüksək səviyyədə hazırlanaraq iştirakçılara təqdim olunmuşdur. Təlim maraqla qarşılanmış, müzakirələr aparılmış, fermerləri maraqlandıran suallar cavablandırılmışdır. Tədbirin sonunda fermerlərin rəyi dinlənilmişdir. Fermerlər təlim seminarların mütəmadi olaraq keçirilməsi, təlimatlandırıcı metodikaların paylanılması və sahələrə  baxış keçirilməsi kimi təkliflər irəli sürmüşlər.

 

 

 


Balakən və Qax DAİM-lərdə “Tütün bitkisindən yüksək və keyfiyyətli məhsul alınmasını təmin edən becərmə texnologiyalarının və aqrotexniki tədbirlərin əhəmiyyəti” və “Qargıdalı bitkisindən yüksək və keyfiyyətli məhsul alınmasını təmin edən becərmə texnologiyalarının və aqrotexniki tədbirlərin əhəmiyyəti mövzusunda təlim seminarı keçirildi Balakən və Qax DAİM-lərdə “Tütün bitkisindən yüksək və keyfiyyətli məhsul alınmasını təmin edən becərmə texnologiyalarının və aqrotexniki tədbirlərin əhəmiyyəti” və “Qargıdalı bitkisindən yüksək və keyfiyyətli məhsul alınmasını təmin edən becərmə texnologiyalarının və aqrotexniki tədbirlərin əhəmiyyəti mövzusunda təlim seminarı keçirildi Balakən və Qax DAİM-lərdə “Tütün bitkisindən yüksək və keyfiyyətli məhsul alınmasını təmin edən becərmə texnologiyalarının və aqrotexniki tədbirlərin əhəmiyyəti” və “Qargıdalı bitkisindən yüksək və keyfiyyətli məhsul alınmasını təmin edən becərmə texnologiyalarının və aqrotexniki tədbirlərin əhəmiyyəti mövzusunda təlim seminarı keçirildi Balakən və Qax DAİM-lərdə “Tütün bitkisindən yüksək və keyfiyyətli məhsul alınmasını təmin edən becərmə texnologiyalarının və aqrotexniki tədbirlərin əhəmiyyəti” və “Qargıdalı bitkisindən yüksək və keyfiyyətli məhsul alınmasını təmin edən becərmə texnologiyalarının və aqrotexniki tədbirlərin əhəmiyyəti mövzusunda təlim seminarı keçirildi Balakən və Qax DAİM-lərdə “Tütün bitkisindən yüksək və keyfiyyətli məhsul alınmasını təmin edən becərmə texnologiyalarının və aqrotexniki tədbirlərin əhəmiyyəti” və “Qargıdalı bitkisindən yüksək və keyfiyyətli məhsul alınmasını təmin edən becərmə texnologiyalarının və aqrotexniki tədbirlərin əhəmiyyəti mövzusunda təlim seminarı keçirildi