Əkinçilik ET İnstitutunun əməkdaşları tərəfindən ilk dəfə olaraq dron vasitəsi ilə kimyəvi mübarizə aparıldı

17-20 iyul 2019-cu il tarixilərində Əkinçilik ET İnstitutunun “Xəstəlik və zərərvericilərə nəzarət laboratoriyası”nın aparıcı elmi işçisi İbrahimov Etibar və “Bitki seleksiyası” şöbəsinin elmi işçisi Qəribov Zöhrab Ucar rayonunda dron vasitəsilə çin texnalogiyası ilə əkilmiş pambıq sahəsində qırmızı tor gənəsinə qarşı yeni innovativ kimyəvi mübarizə üsulunu həyata keçirdi. Çin texnologiyası ilə əkilmiş pambıq sahəsinin torpaq səthi polietilen plyonka ilə örtüldüyü, həmçinin bitkilərin suvarılması damcı üsulu ilə həyata keçirildiyinə görə ağır texnika deyil, drondan istifadə  məqsədəuyğundur.  


Əkinçilik ET İnstitutunun əməkdaşları tərəfindən ilk dəfə olaraq dron vasitəsi ilə kimyəvi mübarizə aparıldı Əkinçilik ET İnstitutunun əməkdaşları tərəfindən ilk dəfə olaraq dron vasitəsi ilə kimyəvi mübarizə aparıldı Əkinçilik ET İnstitutunun əməkdaşları tərəfindən ilk dəfə olaraq dron vasitəsi ilə kimyəvi mübarizə aparıldı Əkinçilik ET İnstitutunun əməkdaşları tərəfindən ilk dəfə olaraq dron vasitəsi ilə kimyəvi mübarizə aparıldı Əkinçilik ET İnstitutunun əməkdaşları tərəfindən ilk dəfə olaraq dron vasitəsi ilə kimyəvi mübarizə aparıldı Əkinçilik ET İnstitutunun əməkdaşları tərəfindən ilk dəfə olaraq dron vasitəsi ilə kimyəvi mübarizə aparıldı