Samux və Goranboy rayonlarında “Yem bitkilərinə aqrotexniki qulluq işlərinin vaxtında, keyfiyyətlə yerinə yetirilməsi və təhlükəsizlik qaydalarına əməl olunması” mövzusunda təlim keçirildi

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Aqrar Elm və İnnovasiya Mərkəzinin təsdiq etdiyi iş planına əsasən Əkinçilik Elmi Tədqiqat İnstitutunun “Otlaq və biçənəklər” şöbəsinin müdiri Rasib Zeynalov 25 iyul 2019-cu il tarixində Samux və Goranboy rayonlarında yemçiliklə məşğul olan fermer və mütəxəssislərin iştirakı ilə “Yem bitkilərinə aqrotexniki qulluq işlərinin vaxtında, keyfiyyətlə yerinə yetirilməsi və təhlükəsizlik qaydalarına əməl olunması” mövzusunda təlim keçirmişdir.

Təlimdə Rasib Zeynalov yem bitkilərindən və onlardan yüksək və keyfiyyətli məhsul alınmasında aqrotexniki qulluq işlərindən, üzvi və mineral gübrələrin əhəmiyyətindən, torpağın qida maddələri ilə zənginləşdirilməsində paxlalı yem bitkilərinin rolundan və heyvandarlığın yem bazasının möhkəmləndirilməsi üçün tarla yemçiliyinin imkanları barədə geniş məruzə etmişdir. Təlimdə əyani vəsait kimi slayd materiallarından istifadə edilmişdir. Təlim çərçivəsində fermerləri maraqlandıran suallar ətraflı cavablandırılmış, mövzu ətrafında geniş müzakirələr aparılmışdır.


Samux və Goranboy rayonlarında “Yem bitkilərinə aqrotexniki qulluq işlərinin vaxtında, keyfiyyətlə yerinə yetirilməsi və təhlükəsizlik qaydalarına əməl olunması” mövzusunda təlim keçirildi Samux və Goranboy rayonlarında “Yem bitkilərinə aqrotexniki qulluq işlərinin vaxtında, keyfiyyətlə yerinə yetirilməsi və təhlükəsizlik qaydalarına əməl olunması” mövzusunda təlim keçirildi Samux və Goranboy rayonlarında “Yem bitkilərinə aqrotexniki qulluq işlərinin vaxtında, keyfiyyətlə yerinə yetirilməsi və təhlükəsizlik qaydalarına əməl olunması” mövzusunda təlim keçirildi Samux və Goranboy rayonlarında “Yem bitkilərinə aqrotexniki qulluq işlərinin vaxtında, keyfiyyətlə yerinə yetirilməsi və təhlükəsizlik qaydalarına əməl olunması” mövzusunda təlim keçirildi Samux və Goranboy rayonlarında “Yem bitkilərinə aqrotexniki qulluq işlərinin vaxtında, keyfiyyətlə yerinə yetirilməsi və təhlükəsizlik qaydalarına əməl olunması” mövzusunda təlim keçirildi