Seleksiya nailiyyətindən istifadə edən hüquqi və fiziki şəxslərlə Patent sahibi arasında “Lisenziya müqaviləsi”

 “Lisenziya müqaviləsi”