Xəbərlər

Bərk buğda əkinçiliyinin inkişafı üzrə elmi təminat gücləndiriləcək

Aqrar Elm və İnnovasiya Mərkəzinin Əkinçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu yaxın gələcəkdə ölkədə özəl sektorla əməkdaşlıq perspektivlərini dərinləşdirmək məqsədi ilə çoxşaxəli əməkdaşlığa başlayacaq. Əməkdaşlığın əsas istiqamətlərindən biri yerli makaron sənayesinin xammal təminatının gücləndirilməsi məqsədi ilə ölkədə bərk buğda əkini ilə məşğul olan fermerlərə göstərilən elmi təminatın gücləndirilməsidir. Bu ideyanın reallaşdırılması üçün artıq özəl sektor nümayəndələri ilə iki tərəfli görüşlər keçirilib, istehsalçı şirkətlərlə müzakirələr aparılıb. 
Növbəti belə bir işgüzar görüş ölkənin əsas istehsalçı şirkətlərindən biri olan “Karmen” MMC-də keçirilib.  İnstitutun kollektivi zavodun istehsal sahəsində olaraq makaron məhsullarının bişirilməsi, çeşidlənməsi, qablaşdırılması prosesi ilə yaxından tanış olub. Dəyirmanda makaron üçün seçilmiş buğda sortlarının üyüdülməsi, çeşidlərə ayrılması, laboratoriyada isə buğda nümunələrinin analizinə baxış keçirilib.  
İnstitutun direktoru Faiq Xudayev bildirib ki, səfərdə əsas məqsəd istehsalçı şirkətlərin xammala olan tələblərinin müəyyən edilməsidir:” Ötən ay respublikamızda fəaliyyət gösətərən şirkətlərlə müzakirə apararkən onlar yerli bərk buğda istehsalına böyük təlabatlarının  olduğunu bildirmişdilər. Ona görə də qarşımıza məqsəd qoyduq ki, elmi təminatı gücləndirməklə yaxın gələcəkdə ölkənin ümumi əkin dövriyyəsində bərk buğda əkininin çəkisini artırılmasına nail olaq və nəticədə həm fermerlərimizin gəliri artsın, həm də şirkətlərimizin idxaldan asılılığı azalsın. Razılaşmaya əsasən, institut fermerlərə bərk buğda əkinini gücləndirmək üçün torpaq analizlərinin aparılması, becərmə, sort seçimi, aqrotexniki qulluq işlərində yaxından kömək edəcək,  şirkətlər isə istehsal olunmuş məhsulun tədarükünü həyata keçirəcək. Ölkədə bərk buğda bazarının genişlənməsi dolayısı ilə modern əkinçiliyin inkişafına ciddi təsir göstərəcək. Biz bu ideyanın müsbət təsirlərini görürük, əkin sahələrinin genişlənməsi, növbəli əkin sisteminin bərqərar olması, becərmənin müasir elmi yanaşma əsasında həyata keçirilməsi və s.” 
Görüşdə iştirak edən “Karmen” MMC-nin departament direktoru İlqar Əhmədov ölkədə makaron sənayesi üçün xammal bazasının genişləndirilməsində maraqlı olduqlarını deyib:” Zavodumuzun bərk buğdaya təlabatı böyükdür, bu təlabatı yerli istehsal hesabına təmin etmək bizim əsas hədəfimizdir.  Əkinçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu ilə əməkdaşlığa xüsusi maraq göstəririk ki, gələcəkdə üç tərəfli-“alimlər-fermerlər-şirkətlər” əməkdaşlığına nail olaraq ölkəmizin bərk buğda bazarını inkişaf etdirək. Əsas məsələ bərk buğda istehsalında keyfiyyət göstəricilərinin yüksəldilməsidir. Düzdü, Cəlilabad rayonundan buğda alırıq, lakin təlabatımız böyük olduğu üçün il ərzində Rusiya və Qazaxıstandan da idxal etməli oluruq. Bu günki müzakirəmizdə  yerli istehsalın gücləndirilməsi ilə bağlı konkret istiqamətlər müəyyən etdik”. 
Əkinçilik Elmi Tədqiqat İnstitutunda yaradılmış işçi qrupu tərəfindən digər istehsalçı şirkətlərlə də görüşlər keçiriləcək, təlabat və xammala olan tələblər müəyyən edilərək konkret inkişaf planı hazırlanacaq,  ölkədə bərk buğda əkinçiliyinin inkişafı üzrə tədbirlər həyata keçiriləcək. 
 

Əkinçilik ETİ

© 2020 Əkinçilik ETİ