Xəbərlər

Əkinçilik ETİ-nin təcrübə sahəsindən görüntülər

Əkinçilik ETİ-nin Abşeron Yardımçı Təcrübə Təsərrüfatı ərazisində Davamlı Əkinçilik və Bitki Diversifikasiyası şöbəsinin “Abşeronun suvarma şəraitində bioloji müxtəlifliyi təmin edən qısa rotasiyalı əkin dövriyyəsinin bitkilərin məhsudarlığına təsirinin öyrənilməsi” işi üzrə qoyduğu təcrübə sahəsindən görüntülər

Əkinçilik ETİ

© 2020 Əkinçilik ETİ