Xəbərlər

Dissertasiya müdafiələri keçirilib

Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutunun nəzdində fəaliyyət göstərən FD 1.29 Dissertasiya şurasında Afət Hüseynovanın «Yerli və introduksiya olunmuş kişmiş üzüm sortlarının klon seleksiyası ilə yaxşılaşdırılması» Könül Babayevanın «Növlərarası buğda hibridlərinin aqrobioloji əlamət və xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi və seleksiyada istifadəsi» mövzularında 3103.04 – “Seleksiya və toxumçuluq” ixtisasında aqrar elmlər üzrə fəl­səfə doktoru elmi də­rə­cə­si almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyasının müdafiələri keçirilib.

© 2020 Əkinçilik ETİ