Xəbərlər

Dissertasiya Şurasının növbəti iclası keçirilib

Elmar İlham oğlu Allahverdiyevin “Abşeron bölgəsində pomidorun aqrobioloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi və iqtisadi səmərəliliyi” mövzusunda 3103.07- “Bitkiçilik”   ixtisasında aqrar elmləri üzrə fəl­səfə doktoru elmi də­rə­cə­si almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın müdafiəsi Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutu nəzdində fəaliyyət göstərən FD 1.29 Dissertasiya Şurasının iclasında keçirilib.

© 2020 Əkinçilik ETİ