Xəbərlər

Payızlıq buğda nümunələrinin səpini həyata keçirilib

 Əkinçilik ET İnstitutunun "Bitki seleksiyası” şöbəsinin 2021-2022-ci tədqiqat ili üçün nümayiş, kolleksiya və hibrid pitomniklərində payızlıq buğda nümunələrinin "Yerli və introduksiya olunmuş buğda nümunələrinin genetik markerlər əsasında kompleks əlamət və xüsusiyyətlərə görə tədqiqi, ayrı-ayrı əlamətlərə görə donorların müəyyənləşdirilməsi və seleksiyada istifadəsi” mövzusu əsasında səpini həyata keçirilib.

© 2020 Əkinçilik ETİ