Seed production

License agreement and bank requisites of the institute 

 

А.1. Emitent (ödəyən) bank:
Adı: Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
Kodu: 210005 
VÖİN: 1401555071 
Müxbir hesab:AZ41NABZ01360100000000003944 
S.W.I.F.T. BİK: CTREAZ22
 
 V.2. Alan müştəri: 
Adı: Elmi Tədqiqat Əkincilik İnstitutu
Hesab № AZ15CTRE00000000000002187201
VÖİN: 1800296251
Büdcə təsnifatının kodu 142319, Büdcə səviyyəsinin kodu 3.

 

 

LICENSE AGREEMENT

Elite reproductive seed, which will be produced by Agrarian Science Center in 2014 by grains

PROGNOSIS,t

Research Institute of Crop Husbandry RES. BS və LPF

 

 

 

RASC

 

 

 

 

RIC’s

Khachmas

Sum

Total

 

Plant

variety

Tartar

Gobustan

Zagatala

Jalilabad

Shaki

Absheron

sum

Salyan

Beylagan

Tartar

Ganja

Shaki

Kurdamir

Mil TT

ATTAOM

 

 

bread

Gobustan

51,5

87,8

 

 

 

13,7

153,0

38,7

51,5

 

 

 

 

 

57,1

147,3

300,3

wheat

Aran

54,9

32,4

94,7

 

19,5

 

201,5

 

 

 

 

35,0

 

 

 

35,0

236,5

 

Murov 2

59,4

30,0

 

 

 

 

89,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89,4

 

Azamatli 95

57,1

 

 

 

 

 

57,1

 

 

25,0

 

 

 

 

60,5

85,5

142,6

 

Ekinchi 84

18,8

 

 

 

 

 

18,8

 

 

 

52,5

 

 

 

 

52,5

71,3

 

Azeri

42,6

 

 

 

 

 

42,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42,6

 

Gırmızı Gul 1

12,3

 

 

 

 

 

12,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12,3

 

Tale 38

48,6

 

 

 

 

 

48,6

35,7

53,5

 

 

 

 

 

 

89,2

137,8

 

Zirva 85

14,6

 

 

 

 

 

14,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14,6

 

Shaki 1

 

 

 

 

20,9

 

20,9

 

 

 

 

 

26,2

 

 

26,2

47,1

 

Mirbashir 128

 

 

 

 

8,8

 

8,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,8

 

Bezostaya 1

 

90,9

 

 

 

 

90,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90,9

 

Parzivan 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27,7

 

 

27,7

27,7

Durum

Barakatli 95

 

 

 

28,7

 

 

28,7

 

 

 

 

 

7,7

92,0

 

99,7

128,4

wheat

Garabag

 

 

 

59,7

 

 

59,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59,7

arpa

Jalilabad 19

 

34,7

 

5,3

11,9

22,4

74,3

 

 

 

 

5,0

24,6

 

11,7

41,3

115,6

 

Garabag 22

57,1

 

8,5

 

 

 

65,6

42,0

 

 

 

 

52,3

 

 

94,3

159,9

 

Baharlı

 

 

 

3,1

 

 

3,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,1

 

Sum

416,9

275,8

103,2

96,8

61,1

36,1

989,9

116,4

105,0

25,0

52,5

40,0

138,5

92

129,3

698,7

1688,6