Законадательство

 Qanunlar

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ KONSTİTUSİYASI

TAXIL HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUN 

 KƏND TƏSƏRRÜFATI MƏHSULLARİ VERGİ VERİLMƏSİ HAQQINDA QANUN

TAXIL MƏHSULLARININ QAYDALARI HAQQINDA ƏSASNAMƏSİNİN TƏSDİQ 

 AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASINDA BUĞDA TOXUMÇULUĞUNUN INKIŞAFI 

TORPAQLARIN MÜNBİTLİYİ HAQQINDA QANUN

TOXUMÇULUQ VƏ TINGLIK QAYDASININ TƏSDIQ EDİLMƏSİ BARƏDƏ

 AQRAR ISLAHATIN ƏSASLARI HAQQINDA QANUN

SELEKSIYA NAILIYYƏTLƏRI HAQQINDA QANUN

EKOLOJİ TƏMİZ KƏND TƏSƏRRÜFATI HAQQINDA QANUN 

BİTKİ MÜHAFİZƏSİ HAQQINDA QANUN  

PESTİSİDLƏR VƏ AQROKİMYƏVİ MADDƏLƏR HAQQINDA QANUN

KƏND TƏSƏRRÜFATI İSTEHSALÇILARINA YARDIM VERİLMƏSİ QAYDALARI

TOXUMÇULUQ HAQQINDA QANUN

BİTKİ KARANTİNİ SAHƏSİNDƏ ƏMƏKDAŞLIQ HAQQINDA  

BİTKİ KARANTİNİ HAQQINDA 

KƏND TƏSƏRRÜFATI MƏHSULLARININ İSTEHSALÇILARI HAQQINDA  

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNENİN 2015-Cİ  İL 17 APREL TARİ

   Fərman 

 “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il 4 mart tarixli 158-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi və “Dövlət müəssisə və təşkilatları (idarələri) tərəfindən ərzaq məhsullarının mərkəzləşdirilmiş qaydada dövlət büdcəsinin vəsaitləri hesabına satın alınması Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

  “Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi ilə Vyetnam Sosialist Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi arasında kənd təsərrüfatı və kəndin inkişafı sahələrində əməkdaşlıq haqqında Anlaşma Memorandumu”nun təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

 “Aqrar sahədə idarəetmənin təkmilləşdirilməsi və institusional islahatların sürətləndirilməsi ilə bağlı tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı