Elmi şura

Elmi Şura

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi kollegiyasının 2015-ci il 24 noyabr tarixli 1 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutunun Nizamnaməsinə müvafiq olaraq İnstitutun ali idarəetmə orqanı onun Elmi Şurasıdır. Elmi Şura üzvlərinin sayı, tərkibi və Əsasnaməsi institutun direktoru tərəfindən təsdiq edilir. Elmi Şuranın tərkibi hər il  K/T Nazirliyinin Aqrar Elm və İnnovasiya Mərkəzinin Rəyasət Heyəti tərəfindən təsdiq edildikdən sonra səlahiyyətli hesab edilir. Əkinçilik ETİ-nin direktoru tərəfindən sədirlik edilən Elmi Şuranın tərkibi 19 nəfər olmaqla, direktor  müavinləri, elmi katib, şöbə və laboratoriya rəhbərləri, Gənc Alimlər Şurasının Sədri  və həmkarlar təşkilatının nümayəndəsindən  ibarətdir. Elmi Şuranın iclaslarında şöbə və laboratoriyaların, Bölgə Təcrübə Stansiyalarının elmi-tədqiqat və təsərrüfat fəaliyyətləri, doktorantların hesabatları müzakirə olunur, doktorant və dissertantların dissertasiya mövzuları, rəhbərləri təsdiq edilir, əməkdaşların ixtira, patent və səmərələşdirici təklifləri, elmi, elmi-texniki və təşkilati məsələlər, eləcə də aparıcı təşkilat kimi rəy üçün daxil olan dissertasiyalar və s.  müzakirə və təsdiq olunur.

 Əkinçilik Elmi-Tədqiqat  İnstitutu

Elmi Şura üzvlərinin siyahısı 

1. Təlai C.M.     

- b.ü.f.d., dosent, direktor müavini (sədr) 

2. Hümmətov N.Q                     

- b.ü.f.d., dosent, direktor müavini

3. Zamanov A.A.               

- b.ü.f.d., dosent, direktor müavini

4. Əhmədov Ş.H.                          

- a.e.ü.f.d., direktor  müavini

5. Hacıyeva S.K.     

- a.e.ü.f.d., elmi katib 

6. Musayev Ə.C.                         

- a.e.ü.f.d., şöbə müdiri

7. Rzayev M.Y.                      

- a.e.ü.f.d., şöbə müdiri

8. Hacıməmmədov  İ.M.         

 - a.e.ü.f.d., lab. müdiri

9. Abdullayev A.M

 - a.e.ü.f.d., dosent,  proqram   rəhbəri

10.Dünyamalıyev S.Ə.

- a.e.ü.f.d., aparıcı elmi işçi

11. Həsənova Q.M.                             

 - b.ü.f.d., dosent, lab. müdiri

12. Əzizova N.H.           

 - b.ü.f.d., lab. müdiri

13. Məmmədova P.M.           

 -a.e.ü.f.d., şöbə müdiri

14. Zeynalov R.N.      

 - şöbə müdiri

15. Əliyev A.M.               

 - lab. müdiri

16. Abbasquliyeva S.G.                         

 -a.e.ü.f.d., lab. müdiri

17. Allahverdiyev T.İ. 

 -b.ü.f.d., aparıcı elmi  işçi

18. Məmmədova  H.R.

 -gənc alimlər şurasının sədri

Əkinçilik ETİ

© 2020 Əkinçilik ETİ