Xəbərlər

Bakı Dövlət Universitetinin 4-cü kurs tələbələri Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutunda təcrübə keçirlər

BDU-nin Biologiya fakültəsinin IV kurs tələbləri Talıbova Elmira və Purmuxtari Sona Əkinçilik Elmi Tədqiqat İnstitunun "Torpaq və bitki analizləri" laboratoriyasında təcürbə keçirlər. Laboratoriyada tələbələrə müxtəlif torpaq analizləri aparılması ilə bağlı praktiki təlim keçirilməklə yanaşı, taxıl bitkilərində torpaq analizlərinin nəticələrinə görə planlaşdırılmış məhsuldarlıq üçün gübrə normalarının hesablanmasına dair nəzəri biliklər də öyrədilir.

© 2020 Əkinçilik ETİ