Elanlar

ELAN

Cari ilin 07 iyul tarixində saat 1100-da Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutunun “Davamlı əkinçilik və bitki diversifikasiyası” şöbəsinin genişləndirilmiş iclasında institutun doktorantı Taybəs Axan qızı Nəsirovanın 3103.07- Bitkiçilik ixtisasında aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi “Abşeron şəraitində soyanın yaşıl kütlə və dən üçün becərilməsinin aqrotexniki əsasları” mövzusunda dissertasiya işinin ilkin müzakirəsi keçiriləcəkdir.

 RƏHBƏRLİK

© 2020 Əkinçilik ETİ