Statistik göstəricilər

2021-ci ildə Dövlət Reyestrinə daxil edilmiş bitki sortları

Bitkilərin adı

Sort və ya hibridin adı

Təqdim

olunduğu il

Patent nömrəsi və verilmə tarixi

1

Yumşaq buğda

Səba 2

2015

№ 00307, 16.04.2020

2

Yumşaq buğda

Səma

2015

№ 00306, 16.04.2020

3

Yumşaq buğda

Xırman

2016

№ 00311,16.04.2020

4

Yumşaq buğda

Dəyirman

2016

№ 00308,16.04.2020

5

Yumşaq buğda

Əsəd-80

2017

№ 00309,16.04.2020

6

Yumşaq buğda

Tunc

2017

№ 00310,16.04.2020

7

Yumşaq buğda

Onur

2018

№ 00314,16.04.2020

8

Yumşaq buğda

Cumhuriyyət-100

2018

№ 00313,16.04.2020

9

Bərk buğda

Rəvan

2017

№ 00315,16.04.2021

10

Soya

Fateh

 

№ 00318,16.04.2020

 

Taxıl: ümumi yığım və məhsuldarlıq, təmiz çəkidə  

1000 ha

İllər

Taxıl  

cəmi

Payızlıq

buğda

Payızlıq

çovdar

Payızlıq arpa

Yazlıq buğda

Yazlıq arpa

Vələmir(yulaf)

Dən üçün qarğıdalı

Darı

Çəltik

Paxlalılar

2000

23,8

23,7

15,8

20,8

22,8

21,6

10,9

32,5

-

50,2

17,5

2001

26,5

26,8

7,5

22,8

28,0

29,1

7,3

37,8

-

48,7

18,3

2002

26,7

26,6

18,8

23,2

29,7

28,5

16,1

43,2

-

48,9

18,7

2003

26,6

26,2

8,8

23,7

25,4

29,1

18,7

44,3

-

47,2

20,9

2004

26,5

26,4

13,7

22,5

34,0

29,3

16,3

46,1

3,8

39,9

22,0

2005

26,5

26,5

7,8

22,4

23,7

31,0

17,7

47,7

27,0

36,0

22,7

2006

26,5

26,7

13,8

22,7

19,9

28,5

18,0

45,8

-

42,4

21,5

2007

27,1

27,3

12,5

23,8

21,2

27,3

16,5

46,2

20,8

34,1

19,9

2008

27,9

27,8

15,5

25,8

23,5

24,6

22,9

48,9

14,8

28,2

21,9

2009

26,6

26,5

10,7

24,6

22,6

23,8

21,6

48,0

3,1

26,0

20,3

2010

20,7

19,9

-

19,8

18,7

21,4

17,0

45,1

7,7

24,7

18,1

2011

25,4

25,1

6,5

24,0

31,6

24,7

20,4

45,5

19,1

21,7

19,2

2012

27,2

26,9

26,6

25,5

19,9

23,5

20,8

51,0

9,5

23,0

19,6

2013

27,5

27,5

12,1

25,0

33,8

23,8

19,3

53,9

8,6

23,3

19,9

2014

24,0

24,0

12,3

20,8

23,4

21,2

16,4

54,2

9,1

25,6

20,5

2015

31,0

31,3

13,0

29,6

19,7

24,8

24,0

59,2

8,8

24,5

22,9

2016

30,6

31,4

27,7

26,9

23,9

23,9

25,9

60,1

8,9

22,5

21,0

2017

29,8

30,5

35,1

25,6

23,8

25,0

22,2

60,9

25,2

31,7

18,5

2018

30,0

30,2

29,8

28,0

26,2

26,7

23,2

57,7

24,4

30,0

19,3

2019

32,1

32,5

22,3

29,7

26,2

27,5

24,7

59,5

19,6

29,9

20,9

Əkinçilik ET İnstitutunun təsərrüfatlarında 2020-ci ildə müxtəlif reproduksiyalar üzrə toxum istehsalı (ton)

Təsərrüfatlar

Reproduksiyalar

Yekun

2018-ci illə müqayisədə fərq, ton

2019-cu illə müqayisədə fərq, ton

Orijinal

Super elit

Elit

 

buğda

arpa

yekun

buğda

arpa

yekun

buğda

arpa

yekun

buğda

arpa

ümumi yekun

Tərtər BTS

8.57

4.95

13.52

51.96

23.3

75.26

335.52

43.65

378.97

396.06

71.9

467.96

58.8

14.92

Qobustan BTS

5.7

2.59

8.29

38.31

8.44

46.75

239.72

50.87

290.59

283.73

61.9

345.63

-64.56

-68.2

Zaqatala BTS

2.43

1.5

3.93

17.2

5.51

22.72

93.15

19.43

112.58

112.78

26.44

139.93

47.45

36.58

Cəlilabad BTS

4.89

4.87

9.76

13.85

2.09

15.94

115.37                                                    

8.12

123.48

134.12

15.07

149.19

32.34

76.66

Şəki DM

1.84

0.36

2.2

13.35

3.35

18.7

67.18

17.80

84.98

82.36

21.52

103.88

11.41

31.35

Abşeron YTT

1.42

1.23

2.65

5.3

3.52

8.82

13.6

6.66

20.26

20.32

11.41

31.73

-9.24

3.86

Kürdəmir TSS

-

-

-

13.93

2.92

16.85

26.89

31.06

57.95

40.82

33.98

74.8

17.1

11.13

Ağstafa DM

-

-

-

-

-

-

13.15

-

13.15

13.15

-

13.15

-17.89

-3.8

Yekun

24.85

15.5

40.35

153.9

49.13

203.03

904.58

177.59

1082.17

1083.33

242.22

1325.55

74.73

101.83


Yem bitkiləri,  bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə
 

İllər

Silos və yaşıl yem üçün qarğıdalı

Kökümeyvəlilər

əkin sahəsi

istehsal

məhsuldarlıq

əkin sahəsi

istehsal

məhsuldarlıq

1000 ha

1000 t

sent/ha

1000 ha

1000 t

sent/ha

2010

0,8

13,2

142

0,2

3,6

210

2011

0,8

8,7

106

0,1

3,1

240

2012

1,2

12,0

98

0,5

3,7

79

2013

1,5

17,8

117

0,2

3,6

192

2014

1,4

15,3

107

0,2

4,4

219

2015

1,8

35,3

162

0,1

2,6

262

2016

1,6

70,1

160

0,2

3,2

195

2017

3,0

107,4

141

0,4

2,6

71

2018

2,6

91,1

173

0,0

0,1

111

2019

2,2

162,4

108

0,0

0,3

238

Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutunun təsərrüfatlarıda noxud, qarğıdalı, yonca və xaşa toxumu istehsalı (2020-ci il tonla)

Sortun adı

Qarğıdalı

Noxud

Mərci

Yonca

Xaşa

Orijinal

Super elit

Elit

Orijinal

Super elit

Elit

Orijinal

Super elit

Elit

Super elit

Elit

Super elit

Elit

Tərtər BTS

 

 

 

-

-

-

 

 

 

0.048

0.435

0.135

0.625

Qobustan BTS

 

 

 

0.18

0.46

3.81

 

 

 

 

 

 

 

Zaqatala BTS

0.02

1.0

10.67

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Kürdəmir TSS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.784

4.83

 

 

Ağstafa YTT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.40

1.22

0.240

0.670

Abşeron YTT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.05

0.2

 

 

Cəlilabad BTS

 

 

 

0.58

 

 

1.02

 

 

 

 

 

 

Yekun

0.02

1.0

10.67

0.76

0.46

3.81

1.02

-

-

1.282

6.685

0.375

1.295

Əkinçilik ET İnstitutunun təsrrüfatlarında 2020-ci ildə taxıl istehsalı  

Təsərrüfatlar

Əkilən sahə, ha

Biçilən sahə,

ha

Ümumi məhsul,

ton

Məhsuldarlıq,

s/ha

 

2019-cu illə müqayisədə fərq, s/ha

2020-ci illə müqayisədə fərq, s/ha

Tərtər BTS

265.78

265.78

901.64

34.0

9.6

5.5

Qobustan BTS

227

227

573.31

25.3

-3.3

-3.8

Cəlilabad BTS

81.44

81.44

266.36

32.71

7.66

5.14

Zaqatala BTS

86.2

86.2

232.44

26.9

9.5

6.6

Şəki DM (Əkinçilik)

59.5

59.5

172.180

28.9

3.5

1.9

Abşeron YTT (Əkinçilik)

27.0

27.0

49.77

18.3

-4.06

0.06

Kürdəmir TSS

86.5

86.5

159.09

18.4

-12.9

-10.5

Şəki DM

(Yemçilik)

30

30

48.7

16.2

-8.3

-4.5

Abşeron YTY

(Yemçilik)

2

2

3.5

17.5

2.84

14.5

Ağstafa YTT

10

10

18.2

18.2

-5.1

-3.86

Gədəbəy DM

3.4

3.0

5.44

18.13

-2.87

-2.3

Yekun

878.82

878.42

2432.63

27.7

2.4

1.1


Qeyd:
Gədəbəy DM-də əkilmiş 0.4 ha arpa sahəsi təbii fəlakət nəticəsində məhv olmuş və orta biçilmişdir.

 

                                             

 

© 2020 Əkinçilik ETİ