Əməkdaşlıq

Əkinçilik ET İnstitutunda 6 tədqiqat proqramı (buğda, arpa, qarğıdalı, ərzaq paxlalıları, davamlı əkinçilik və bitki diversifikasiyası, yemçilik) üzrə 17 mövzu və 39 tədqiqat işinin yerinə yetirilməsində AMEA-mn Genetik Ehtiyatlar İnstitutu, Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutu, Beynəlxalq seleksiya mərkəzləri İCARDA və CİMMYT-lə eyni zamanda birgə tədqiqatların aparılması, institutun mandatına daxil olan bitkilərin genetik materiallarının mübadiləsi, kadr hazırlığı, müştərək milli, regional və beynəlxalq statuslu tədbirlərin keçirilməsində, Beynəlxalq mərkəzlərdən CİMMYT (Qarğıdalı və Buğdanm Yaxşılaşdırılması üzrə Beynəlxalq Mərkəz) və İCARDA (Quraq Ərazilərdə Kənd Təsərrüfatı Tədqiqatları Beynəlxalq Mərkəzi), Rusiya Federasiyasının P.P. Lukyanenko adına Krasnodar ET Kənd Təsərrüfatı İnstitutu, N.İ.Vavilov adına Ümumrusiya Bitki Genetik Ehtiyatları İnstitutu (VİR) və onun Dərbənddəki Dağıstan filialı, Ümumrusiya ET Tütünçülük, Tənbəki və Tütün Məmulatları İnstitutu, Don Dövlət Aqrar Universiteti, V.V.Dokuçayev adına Xarkov Milli Aqrar Universiteti, Türkiyə Respublikasının Əskişəhərdəki K/T Tədqiqatları İnstitutu, Sakaryadakı Qarğıdalı Tədqiqatları Mərkəzi, Şərqi Ağdəniz K/T Tədqiqatları İnstitutu ilə həmçinin AMEA-nm Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar, Genetik Ehtiyatlar, Aqrokimya      və Torpaqşünaslıq institutları, Milli Aviasiya Akademiyası,  Heyvandarlıq ET İnstitutu və s. ilə elmi əməkdaşlıq edir.

© 2020 Əkinçilik ETİ