Metodiki şura

Əkinçilik ETİ-nin direktoru tərəfindən sədirlik edilən Metodiki Şuranın tərkibi direktor müavinləri, elmi katib, şöbə və laboratoriya rəhbərləri olmaqla 7 nəfərdən ibarətdir. Şuranın tərkibi hər il rəhbərlik tərəfindən təsdiqlənir. İl ərzində Metodiki Şuranın 2-3 iclası keçirilir, burada elmi işçilərin, doktorant və dissertantların elmi-tədqiqat işlərinin metodikaları, iş və təqvim planları müzakirə edilir, qoyulmuş təcrübələrin metodiki baxımdan  uyğunluğu yoxlanılır.

2021-ci ilin 6 ayı ərzində mövcud vəziyyətlə (Koronavirus pandemiyası) əlaqədar olaraq Metodiki Şuranın 1 iclası keçirilmişdir. Metodiki Şuranın üzvləri tərəfindən mövcud vəziyyətlə əlaqədar olaraq ezam olunduqları Bölgə Təcrübə Stansiyalarında və institutun Abşeron Yardımçı Təcrübə Təsərrüfatında qoyulmuş təcrübələr yoxlanılmış və çatışmazlıqların aradan qaldırılması üçün tədbirlər görülmüşdür.

 

  Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutu

Metodiki Şura üzvlərinin siyahısı 

1. TƏLAİ C.M.                - b.ü.f.d., dosent, sədr

2. HÜMMƏTOV N.Q.      - b.ü.f.d., dosent, direktorun müavini

3. ZAMANOV A.A.           - b.ü.f.d., dosent, direktorun müavini

4. HACIYEVA S.K.           - a.e.ü.f.d., elmi katib (katib)

5. ABDULLAYEV A.M.     - a.e.ü.f.d., proqram rəhbəri

6. HƏSƏNOVA Q.M.        - b.ü.f.d., laboratoriya rəhbəri

7. ƏZİZOVA N.H.              - b.ü.f.d., laboratoriya rəhbəri

© 2020 Əkinçilik ETİ