az | ru | en
  About us     Selection breeding  
  Plant physiology     Plant diversification     Seed growing activities     Phytosanitary protection     Scientific information     Scientific collaborations     Question-answer  
  PHOTOGALLERY
  SERVICES
  İNFORMASİYA

İnstitutun bitki sortları

Regional Agrarian Science Centers

Regional Consulting Centers

Plant varieties released at the institute

 

 

 Bərk buğda
 Yumşaq buğda
 Arpa
 Qarğıdalı
 Ərzaq paxlalıları
 

 


 

 Bərk buğda
 Yumşaq buğda
 Arpa
 Qarğıdalı
 Ərzaq paxlalıları
 

 

 

Dünya Bankının dəstəyi ilə İkinci Kənd Təsərrüfatının İnkişafı və Kreditləşməsi layihəsi çərçivəsində Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Əkinçilik institutunun moderinləşdirilməsi proqramı.