Elmi nəşrlər

Əkinçilik ET İnstitutunun elmi kitabxanası müntəzəm olaraq elmi mərkəz və kitabxanalarla əməkdaşlıq edərək yeni elmi nəşrlərlə təmin olunur. İnstitut əməkdaşlarının elmi-tədqiqat işlərinin nəticələri müxtəlif elmi nəşrlərdə dərc olunur, kitablar, broşurlar, monoqrafiyalar, tövsiyələr və s. nəşr olunur.

Əkinçilik ET İnstitutunun 2020-ci ilə dair  fəaliyyəti haqqında 

M Ə L U M A T

Çıxışlar

Elmi əsərlər

Fermer təsərrü-fatlarına köməklərin sayı

Konfrans və tədbirlərdə iştirak edən əməkdaşların sayı

Televiziya

və radio çıxışlar

Xarici mətbuat

Yerli mətbuat

Kitab və ya

kitabça

 

Monoqrafiya

Məqalələr

Elmi əsərlər məcmuəsi

Tövsiyə

Tezis

Plakat

Buklet

 

 

Qəzet

Jurnal

 

Qəzet

 

Jurnal

24

1

16

5

13

2

1

34

18

14

24

 

2

32

39

© 2020 Əkinçilik ETİ