Elmi nəşrlər

Əkinçilik ET İnstitutunun elmi kitabxanası müntəzəm olaraq elmi mərkəz və kitabxanalarla əməkdaşlıq edərək yeni elmi nəşrlərlə təmin olunur. İnstitut əməkdaşlarının elmi-tədqiqat işlərinin nəticələri müxtəlif elmi nəşrlərdə dərc olunur, kitablar, broşurlar, monoqrafiyalar, tövsiyələr və s. nəşr olunur.

           
         

 

 

 

 

 

 

 

             

 


 Əkinçilik ET İnstitutunun 2010-2018-ci illərə aid  elmi-təşkilati fəaliyyəti haqqında məlumat

 

Akademik  Cəlal Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş konfrans materiallari 

 

 

Əkinçilik ET İnstitutunun 2018-ci il üçün nəşrləri

 

Televiziya ilə çıxışlar

Qəzet materialı

Elmi əsərlər məcmuəsi və konfrans materialları

Kitablar

Monoqrafiya

Dərc olunub

O cüm-lədən:

Buklet

Plakat

Nəşrlərin ümumi sayı

Yerli mətbuatda

Xarici mətbuatda

Yüksək impakt faktorlu jurnalda məqalə

məqalə

tezis

məqalə

tezis

8

13

2

2

-

92

12

17

8

4

-

-

150

 

Əkinçilik ETİ

© 2020 Əkinçilik ETİ