Nailiyyətlər

 • Kompleks elmi-tədqiqatlar və təcrübi seleksiya işləri nəticəsində müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkilərinin 214 sortu yaradılmış və rayonlaşdırılması üçün KTN yanında Aqrar Xidmətlər Agentliyinə təqdim edilmişdir.
 • İnstitutun 131 sortu, rayonlaşmış, Azərbaycan Respublikası ərazisində kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı üçün istifadəsinə icazə verilmiş, patentləşmiş və mühafizə olunan seleksiya nailiyyətlərinin Dövlət Reyestrinə daxil edilmişdir. 
 • Bir çox işlərə Dövlət Elm və Texnika Komitəsi (indiki Dövlət Elm və Texnika Sənədləri Arxivi) tərəfindən ixtira kimi 12 müəlliflik şəhadətnaməsi və səmərələşdirici təklif kimi 9 vəsiqə verilmişdir.
 • İlk dəfə olaraq Azərbaycanda taxıl əkinlərində resurs mühafizəedici texnologiyaların (tirəyə  səpin, sıfır və minimal becərmə) elmi-praktiki əsasları işlənib hazırlanmış və tətbiq edilmişdir.
 • İnstitut alimlərinin yaratdığı bir çox bərk buğda sortları (Mirbəşir 50, Qaraqılçıq 2 və s.) öz keyfiyyət göstəricilərinə görə dəfələrlə yüksək mükafatlara və medallara layiq görülmüşdür.
 • Məqsədli aspirantura da daxil olmaqla 418-dən artıq yüksək ixtisaslı elmi kadr hazırlanmış, onların 262 nəfəri fəlsəfə və elmlər doktoru adına layiq görülmüşdür.
 • Tədqiqat işlərinin nəticələri 66-ya yaxın kitab və monoqrafiya, 219 broşura, 3705 məqalə, 42 plakat, 63 buklet, 6 taxıl sortlarının kataloqu və 3 (32) cildlik elmi əsərlərin məcmuəsində dərc edilmişdir.

   

   

  Bitkinin latınca adı

   

  Rayonlaşmış

  sortların sayı

  1

  Triticum aestivum L.

  48

  2

  Triticum durum Desf.

  20

  3

  Hordeum vulgare L.

  15

  4

  Secale cereale L.

  1

  5

  Avena sativa L.

  1

  6

  Triticosecale Wittm.

  1

  7

  Zea mays L.

  8

  8

  Cicer arietinum L.

  8

  9

  Lens culinaris Medic.

  3

  10

  Phaseolus vulgaris L.

  1

  11

  Arachis hypogaea L.

  2

  12

  Nicotiana tabacum L.

  5

  13

  Medicago Sativa L.

  10

  14

  Onorbrychis viciaefolia Scop.

  1

  15

  Dactylis glomerata L.

  1

  16

  Kochia prostrata Schrad.

  1

  17

  Lathyrus sativus L.

  2

  18

  Lathyrus sativus

  1

  19

  Glycine hispidea max L.

  2

  Cəmi

   

  131

© 2020 Əkinçilik ETİ