Avtoreferatlar

Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutunun nəzdində  fəaliyyət göstərən FD 1.2.9 Dissertasiya şurasında müdafiə edilən dissertasiya işlərinin avtoreferatları

 

 

© 2020 Əkinçilik ETİ