Kadr hazırlığı haqda

İnstitut yaranandan, məqsədli aspirantura da daxil olmaqla 400-dən çox yüksək ixtisaslı elmi kadrlar hazırlanmışdır. Onlardan 255 nəfəri dissertasiya işlərini müvəffəqiyylətlə müdafiə edərək fəlsəfə və elmlər doktoru alimlik dərəcələrini almışlar. 1996-cı ildən başlayaraq institutun 30 nəfərdən artıq əməkdaşı bağlanmış əməkdaşlıq müqavilələri çərçivəsində CIММYТ və ICARDA, həmçinin IPGRI, ICRISAT və ICBA da buğdanın və yer fındığının yaxşılaşdırılmasına, pas xəstəliklərinə, bitki genetik ehtiyatlarının məlumat bazasının yaradılmasına, dənli bitkilərin əsas xəstəlik və zərərvericilərinə, mütərəqqi becərmə texnologiyalarına, torpaq-mühafizəedici və resurslaraqənaətedici becərmə texnologiyalarına həsr edilmiş 100-ə qədər qısa və uzun müddətli təlim kurslarında təhsil almışlar. Bu kurslar dünyanın müxtəlif ölkələrini (Hindistan, Macarıstan, İran, Meksika, Birləşmiş Ərəb Əmirliyi, Suriya və Türkiyə) əhatə edir.

Hazırda 10 nəfər elmlər doktoru, 19 nəfər fəlsəfə doktoru, 19 nəfər  dissertant hazırlığı üzrə müxtəlif ixtisaslarda (2411.02-”Bitki fiziologiyası”, 3103.04-“Seleksiya və toxumçuluq”, 3103.07-“Bitkiçilik”, 3103.01- “Ümumi əkinçilik”, 2511.01-“Torpaqşünaslıq”, 3101.01-“Aqrokimya”, 3103.06-“Bitkilərin mühafizəsi”, 3110.02-“Kənd təsərrüfatı  heyvanlarının  yemləndirilməsi və yemlərin texnologiyası”, 3103.11-“Yem istehsalı və otlaqçılıq”) təhsil alırlar.

 

Əkinçilik ET İnstitutunun 2018-ci il üçün kadr hazırlığı  

 

Doktorantura

və ya dissertan-

turaya qəbul

planı

Qəbul edilib

Dissertasiya

müdafiə olunub

01.01.2018-ci ilə

fəlsəfə

doktorlarının

sayı

01.01.2018-ci

ilə cəmi dis-

sertantların

sayı

Elmlər

doktorluğu

üzrə hazırlıq

keçən-lərin sayı

Cəmi

%-lə

F.dok.

E.dok.

Əyani

Qiyabi

15

12

80

1

(Bitki-çilik)

-

1

17

17

10

 

Əkinçilik ETİ

© 2020 Əkinçilik ETİ