Kadr hazırlığı haqda

İnstitut yaranandan, məqsədli aspirantura da daxil olmaqla 400-dən çox yüksək ixtisaslı elmi kadrlar hazırlanmışdır. Onlardan 255 nəfəri dissertasiya işlərini müvəffəqiyylətlə müdafiə edərək fəlsəfə və elmlər doktoru alimlik dərəcələrini almışlar. 1996-cı ildən başlayaraq institutun 30 nəfərdən artıq əməkdaşı bağlanmış əməkdaşlıq müqavilələri çərçivəsində CIММYТ və ICARDA, həmçinin IPGRI, ICRISAT və ICBA da buğdanın və yer fındığının yaxşılaşdırılmasına, pas xəstəliklərinə, bitki genetik ehtiyatlarının məlumat bazasının yaradılmasına, dənli bitkilərin əsas xəstəlik və zərərvericilərinə, mütərəqqi becərmə texnologiyalarına, torpaq-mühafizəedici və resurslaraqənaətedici becərmə texnologiyalarına həsr edilmiş 100-ə qədər qısa və uzun müddətli təlim kurslarında təhsil almışlar. Bu kurslar dünyanın müxtəlif ölkələrini (Hindistan, Macarıstan, İran, Meksika, Birləşmiş Ərəb Əmirliyi, Suriya və Türkiyə) əhatə edir. 

Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutunda kadr hazırlığı əsasən elmlər və fəlsəfə doktorluğu, dissertantura yolu ilə həyata keçirilir. Fəlsəfə doktoru üzrə 2023-2024-cü tədris ili üçün büdcə hesabına 6
nəfər qiyabi (3103.04-“Seleksiya və toxumçuluq” ixtisası üzrə 2, 3103.07-“Bitkiçilik”, 2511.01-“Torpaqşünaslıq”, 3101.01-“Aqrokimya” ixtisasları üzrə 1 yer) yer ayrılması sifariş edilmişdir.İnstitutda 2024-cü ilin altı ayı ərzində 7 nəfər elmlər doktoru, 6 nəfər fəlsəfə doktoru təhsil alır. 2023-cü ilin altı ayı ərzində institutun fəlsəfə doktoru hazırlığında 3103.01-“Ümumi əkinçilik” ixtisası üzrə 1 nəfər dissertantının “Şəki-Zaqatala bölgəsində suvarma normalarının, qidalanma şəraitinin Vircinya tipli tütün sortunun məhsuldarlığına və keyfiyyət göstəricilərinə təsiri” mövzusunda dissertasiya işi ilkin müzakirədən keçərək növbəti mərhələlərə buraxılması tövsiyə edilmişdir (cədvəl ).

Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutunda 2024-cü ilin altı ayı ərzində dissertasiya
işinin ilkin müzakirəsi keçirilmiş dissertant haqqında MƏLUMAT

Adı, ata adı, soyadı

İxtisası

Dissertasiya mövzusunun adı

Elmi rəhbərlər və məsləhətçilər

Təhsilin növü və iddia etdiyi elmi dərəcə

1.

Qabil Adil oğlu Kazımov

3103.01- “Ümumi əkinçilik”

“Şəki-Zaqatala bölgəsində suvarma normalarının, qidalanma şəraitinin Vircinya tipli tütün sortunun məhsuldarlığına və keyfiyyət göstəricilərinə təsiri”

 

3103.01- “Ümumi Əkinçilik” ixtisasında a.e.ü.f.d. İmran Məhəmmədəli oğlu Cümşüdov

.

 

Dissertant, a.e.ü.f.d.

© 2020 Əkinçilik ETİ