İnstitutun strukturu

Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutunun strukturu

Rəhbərlik:   

Direktor

Direktor müavini - elmi işlər üzrə

Direktor müavini -istehsalat üzrə

Direktor müavini - ümumi işlər üzrə                   

Elmi katib

 Şöbələr:      

Bitki seleksiyası

Bitki fiziologiyası

Çəltik bitkisinin seleksiyası və becərmə texnologiyası

Davamlı əkinçilik və bitki diversifikasiyası

Otlaq və biçənəklər                                                                             

İnformasiya təminatı və elmi nəticələrin tətbiqi

Maliyyə və mühasibat uçotu

Hüquq, kadr və kargüzarlığın təşkili

Təsərrüfat

 

 Laboratoriyalar:

Torpaq və bitki analizləri

Dənin keyfiyyəti

Modern seleksiya və molekulyar biologiya

Xəstəlik və zəzərvericilərə nəzarət

İlkin toxumçuluq və toxumun keyfiyyəti

Yemlərin texnologiyası və zootexniki  qiymətləndirilməsi

Kafedra:

İctimai elmlər və xarici dillər

 Təcrübə bazaları:

ƏETİ YTT-lər Birliyi

Tərtər BTS

Qobustan BTS

Cəlilabad BTS

Zaqatala BTS

Şəki DM (əkinçilik istiqamətli)

Kürdəmir TSS

Ağstafa YTT

Gədəbəy DM

Şəki DM (yemçilik istiqamətli)

Abşeron YTT (yemçilik istiqamətli)

 Əkinçilik  Elmi-Tədqiqat İnstitutunun Təşkilati struktur sxemi

© 2020 Əkinçilik ETİ