Statistik göstəricilər

Əkinçilik ET İnstitutuda kənd təsərrüfatı bitkilərinin rayonlaşmış sortları,

2015

№-si

Bitkilərin adı

Sortların adı

Verilmə tarixi  və Potent №-si

Tövsiyə olunan bölgələr

Müəllifləri

Müəlliflik payı, %-lə

1.

Yumşaq buğda

Günəşli

17.04.2015

№ 00184

Dəmyə

Talai C.M.

Hüseynov S.İ.

Musayev Ə.C.

Bayramova C.Ə.

Mahmudov F.Ş.

İbrahimov E.R.

30

25

20

10

10

5

2.

Yonca

Yemçilik İnstitutu  16

17.04. 2015.

№00185

Suvarma

Quluyev Ş.M.,

Quluyeva N.S.,

Həsənov N.H.,

Əliyev S.Z.

 

 

 

2016

№-si

Bitkilərin adı

Sortların adı

Verilmə tarixi  və Potent №-si

Tövsiyə olunan bölgələr

Müəllifləri

Müəlliflik payı, %-lə

1.

Yumşaq buğda

Fərəhim

20.04.2016.

№00190

 

Suvarma

Mahmudov F.Ş. Musayev Ə.C. Abdullayev A.M. İsmayılov T.T.  Hacıyeva S.K. Həsənova Q.M.

İbrahimov E.R.

20

20

20

10

10

10

10

2.

Arpa sortu

Dəyanətli

20.04.2016.

 

№00192

Dəmyə

Təlai C.M.

Musayev Ə.C. Cahangirov A.A.  Əhmədov B.M. Əhmədov M.Q.  İbrahimov E.R.

20

20

20

20

10

10

3.

Mərcimək sortu

Zəfər

20.04.2016.

№00195

Suvarma və dəmyə

Əmirov L.Ə.

Təlai C.M.

Mirzəyev  R.S. Məmmədov H.İ.  Həsənova Q.M.

35

15

30

15

5

4.

Qarğıdalı sortu

Qürur

20.04.2016.

№00193

Nəmliklə təmin olunmuş

Təlai C.M.

Musayev Ə.C. Dünyamalıyev S.Ə. Abdulbaqiyeva S.A.

Məmmədova S.M. Kərimov N.Q.

Sofiyev H.S. Əhmədov S.A.

15

15

15

15

15

10

10

5

5.

Tütün sortu

Zaqatala dubeki

20.04.2016

№00196

Nəmliklə təmin olunmuş

Abbasov B.H.

Əliyeva Ə.İ.

Qarayev P.S.

45

45

10

 

 

2017

 

№-si

Bitkilərin adı

Sortların adı

Verilmə tarixi  və Potent №-si

Tövsiyə olunan bölgələr

Müəllifləri

Müəlliflik payı, %-lə

1.

Yumşaq buğda

Ləyaqətli 80

02.02. 2017.

№00206

Dəmyə

Əliyev C.Ə

Təlai C.M.       Musayev Ə.C.

Cahangirov A.A.  Seyidov M.H.

Həsənova Q.M.

Həmidov H.N.

50

15

10

10

5

5

5

2.

Yumşaq buğda

Pərvin

02.02. 2017.

№00207

Suvarma

Abdullayev A.M. Musayev Ə.C.

Təlai C.M. Mahmudov F.Ş.

Hacıyeva S.K. İbrahimov E.R. Poladova G.H. Məmmədova S.M. Nəzərov B.B.

40

20

10

5

5

5

5

5

5

3.

Arpa sortu

Sadiq

02.02. 2017.

№00212

Dəmyə

Təlai C.M.

Musayev Ə.C.  Novruzlu Q.A.  Şərbətov S.İ.  Bayramova C.Ə.

Həsənova Q.M.

15

15

20

25

20

5

4.

Yonca sortu

Yaz çiçəyi

02.02. 2017.

№00215

Suvarma

Əliyev Ç.S.,

Hümbətova A.S.

Əhmədova N.M.

Tapa bilmədim

 

2018

№-si

Bitkilərin adı

Sortların adı

Verilmə tarixi  və Potent №-si

Tövsiyə olunan bölgələr

Müəllifləri

Müəlliflik payı, %-lə

1.

Yumşaq buğda

Xəzri

 

27.03.2018.

№00232

Respublika üzrə

Təlai C.M.

Musayev Ə.C.

Əhmədov M.Q.

Zamanov A.A. Abdulbaqiyeva S.A. Bayramova C.Ə.

Hüseynov S.İ.

İbrahimov E.R.

20

10

10

15

15

15

10

5

2.

Yumşaq buğda

Gilavar

27.03.2018.

№00233

Respublika üzrə

Təlai C.M.

Musayev Ə.C.

Əhmədov M.Q.

Zamanov A.A.  Abdulbaqiyeva S.A. Bayramova C.Ə.

Hüseynov S.İ.

İbrahimov E.R.

20

10

10

15

15

15

10

5

3.

Yumşaq buğda

Əsgəran

27.03.2018.

№00234

Respublika üzrə

Musayev Ə.C.

Əhmədov M.Q.

Təlai C.M.

Rüstəmov X.N.

İbadov V.F.

Hacıyeva S.K.

Həsənova Q.M.

İbrahimov E.R.

20

20

10

15

15

10

5

5

4.

Arpa

Nuranə

27.03.2018.

№00235

Respublika üzrə

Novruzlu Q.A.

Təlai C.M.

Musayev Ə.C.

Bayramova C.A.

Həsənova Q.A.

Əzizova N.H.

45

20

15

10

5

5

5.

Qarğıdalı

Ümid

27.03.2018.

№00237

Respublikanın suvarma və nəmliklə təmin edilmiş dəmyə bölgələrində

Təlai C.M.      Musayev Ə.C.         Dünyamalıyev S.Ə.  Məmmədova S.M.

Abdulbaqiyeva S.A. Kərimov N.İ.

Sofiyev H.S. Hacıməmmədov İ.M.

15

10

15

15

15

10

10

10

6.

Yonca

Odlar yurdu

27.03.2018.

№00239

Respublikanın suvarma bölgələrində

Əliyev Ç.Ş.

Zamanov A.A.

Qasımov H.Y.

Zeynalov R.N.

Rüstəmova T.Y.

Abbasquliyeva S.G.

Kazımov Q.A.

30

30

15

10

5

5

5

7.

Lərgə

Leyla-12

27.03.2018.

№00240

Qobustan və Ceyrançöl Acınohur  yarımzonalar

Əliyev Ç.Ş.

Qasımov H.Y.

Zeynalov R.N.  Əhmədova N.M.

30

30

20

20

8.

Gülülcə

Canan

27.03.2018.

№00242

Respublika üzrə

Əliyev Ç.Ş.

Qasımov H.Y.

Əhmədova N.M.

Zeynalov R.N.

30

30

20

20

 

 2019

Bitkilərin adı

Sortların adı

Verilmə tarixi  və Potent №-si

Tövsiyə olunan bölgələr

Müəllif və həmmüəlliflər

Müəlliflik payı, %-lə

1

Payızlıq  yumşaq buğda

Mətin

14.02. 2019-cu il

№ 00247

Suvarma

Abdullayev Abidin Məhərrəməli oğlu

Musayev Əsəd Cənət oğlu

Təlai Cavanşir Mütəllib oğlu

Mahmudov Fərman Şahpələng oğlu

Hacıyeva Sevda Kamal qızı

İbrahimov Ehtibar Rəhim oğlu

Həsənova Qətibə Musa qızı

Nəzərov Bəhruz Bayram oğlu

40

20

10

10

5

5

5

5

2

Payızlıq  yumşaq buğda

Baba-75

14.02. 2019-cu il

 

№ 00248

Dəmyə

Əhmədov Baba Mirzalı oğlu

Təlai Cavanşir Mütəllib oğlu

Musayev Əsəd Cənət oğlu

Cahangirov Atabəy Ağasoltan oğlu

Həmidov Həmid Nurəddin oğlu

Kərimova Şamama Ramiz qızı

Həsənova Qətibə Musa qızı

20

20

20

20

10

5

5

3

Payızlıq  bərk buğda

Göytəpə

14.02. 2019-cu il

 

№ 00251

Dəmyə

Təlai Cavanşir Mütəllib oğlu

Musayev Əsəd Cənət oğlu

Hüseynov Seyfulla İmaməli oğlu

Abdulbaqiyeva Sevda Ağamalı qızı

Zamanov Atif Arif oğlu

Bayramova Cəlalə Ələmdar qızı

İbrahimov Ehtibar Rəhim oğlu

20

10

20

15

15

15

5

4

Payızlıq  bərk buğda

Zəngəzur

14.02. 2019-cu il

 

 

№ 00252

Suvarma

Musayev Əsəd Cənət oğlu

Əhmədov Möhtəsim Qureş oğlu

Təlai Cavanşir Mütəllib oğlu

Rüstəmov Xanbala Nəriman oğlu

İbadov Vəli F.

Abdullayev A.M.

Mahmudov Mahmud Novruz oğlu

Həsənova Qətibə Musa qızı

İbrahimov Ehtibar Rəhim oğlu

15

15

15

15

15

10

5

5

5

5

Noxud

“Nəzrin

14.02. 2019-cu il

 

№ 00254

Respublika üzrə

Mirzəyev Rüfət Sədrəddin oğlu

Əmirov Lütfer Əlisoltan oğlu

Təlai Cavanşir Mütəllib oğlu

Cahangirov Atabəy Ağasoltan oğlu

Məmmədov Hafiz İsa oğlu

Həsənova Qətibə Musa qızı

Həsənova Səidə Qasım qızı

30

25

15

10

10

5

5

6

Qarğıdalı

Fəxri

14.02. 2019-cu il

№ 00257

Respublika üzrə

Təlai Cavanşir Mütəllib oğlu

Musayev Əsəd Cənət oğlu

Dünyamalıyev Sevindik Əbil oğlu

Abdulbaqiyeva Sevda Ağamalı qızı

Məmmədova Sevinc Mehdi qızı

Sofiyev Həbib Saleh oğlu

İbrahimov Ehtibar Rəhim oğlu Hacıməmmədov İmralı Mahmud oğlu

15

10

15

15

15

15

10

5

 

 2020 

№-si

Bitkilərin adı

Sortların adı

Verilmə tarixi  və Potent №-si

Tövsiyə olunan bölgələr

Müəllif və həmmüəlliflər

Müəlliflik payı, %-lə

1.

Payızlıq yumşaq buğda

Altun 2

 

№00272

 

 

Suvarılan düzən və dağətəyi bölgələrdə

Abdullayev A.M.

Musayev Ə.C.

Təlai C.M.

Mahmudov F.Ş.

Hacıyeva S.K.

İbrahimov E.R.

Həsənova Q.M.

Nəzərov B.B.

40

20

10

10

5

5

5

5

2.

 

Qarğıdalı

Emil

 

№00277

Respublikanın suvarma və nəmliklə təmin edilmiş dəmyə bölgələrində

Təlai C.M.

Dünyamalıyev S.Ə.

Məmmədova S.M.

Abdulbaqiyeva S.A.

Sofiyev H.S.

İbrahimov E.R.

20

20

20

20

15

5

3.

Noxud

Uqunənə

 

№00278

Dağlıq Şirvan, Cənubi Muğan, Quba,Qusar, Xaçmaz və Abşeron bölgələrində

Əmirov R.V.

Təlai C.M.

Hacıməmmədov İ.M.

Əmirov L.Ə.

Fətullayev P.Ü.

50

15

10

10

15

  

2021

Bitkilərin adı

Sortların adı

Verilmə tarixi  və Potent №-si

Tövsiyə olunan bölgələr

Müəllif və həmmüəlliflər

Müəlliflik payı, %-lə

1

Yumşaq buğda

Səba 2

№ 00307

16.04.2020

Suvarılan düzən və dağaətəyi dəmyə bölgələrində

Abdullayev A.M.

Musayev Ə.C.

Təlai C.M.

Hacıyeva S.K.

Həsənova Q.M. İbrahimov E.R.

Nəzərov B.B.

35

20

15

10

10

5

5

2

Yumşaq buğda

Səma

№ 00306

16.04.2020

Suvarma və quraq bölgələrdə

Təlai C.M.

Zamanov A.A.

Abdulbaqiyeva S.A.

Hüseynov S.İ.

Əhmədova F.Ə. İbrahimov E.R.

25

25

20

15

10

5

3

Yumşaq buğda

Xırman

№ 00311

16.04.2020

Dəmyə və suvarma bölgələrində

Təlai C.M.

Zamanov A.A.

Abdulbaqiyeva S.A.

Hüseynov S.İ.

İbrahimov E.R.

30

30

15

20

5

4

Yumşaq buğda

Dəyirman

№ 00308

16.04.2020

Suvarma bölgələrində

Təlai C.M.

Zamanov A.A.

Abdulbaqiyeva S

Əhmədova F.Ə

Hüseynov S.İ.

İbrahimov E.R.

25

25

25

10

10

5

5

Yumşaq buğda

Əsəd-80

 

№ 00309

16.04.2020

Suvarılan düzən və nəmliklə təmin olunmuş dağətəyi bölgələrdə

Rüstəmov X.N.

Musayev Ə.C.

Təlai C.M.

Əhmədov M.Q.

Abdullayev A.M.

Həsənova Q.M.

Hacıyeva S.K.

İbrahimov E.R.

Qasımov S.V.

25

20

15

10

10

5

5

5

5

6

Yumşaq buğda

Tunc

 

№ 00310

16.04.2020

Suvarılan aran və nəmliklə təyin olunmuş dağətəyi bölgələrində

Abdullayev A. M.

Musayev Ə. C.

Təlai C.M.

Hacıyeva S. K.

İbrahimov E. R.

Həsənova Q.M.

Nəzərov B.B.

40

10

10

10

10

10

10

7

Yumşaq buğda

Onur

№ 00314

16.04.2020

Suvarılan aran və nəmliklə təmin olunmuş dağətəyi bölgələrdə

Abdullayev A.M.

Təlai C.M.

İbrahimov E.R.

Hacıyeva S.K.

Həsənova Q.M.

Nəzərov B.B.

İbrahimova İ.Q.

45

20

15

5

5

5

5

8

Yumşaq buğda

Cumhuriyyət-100

№ 00313

16.04.2020

Suvarılan və dəmyə bölgələrində

Təlai C.M.

Zamanov A. A.

Abdulbaqiyeva S.A.

Hüseynov S. İ.

Allahverdiyev T.İ.

Əhmədova F.Ə.

İbrahimova İ.Q.

Mirzəyeva G.V.

İbrahimov E.R.

20

20

20

10

10

5

5

5

5

9

Bərk buğda

Rəvan

№ 00315

16.04.2021

Dəmyə və nəmliklə təmin olunmuş dəmyə bölgələrində

Musayev Ə. C.

Mahmudov F. Ş.

Təlai C.M.

Abdullayev A.M.

Xudayev F. A.

Hacıyeva S. K.

İsmayılov T.T.

Əsədullayev Ş.S.

Əzizova N.H.

Hüseynov S. İ.

20

15

10

10

10

10

10

5

5

5

10

Soya

Fateh

№ 00318

16.04.2020

Suvarılan aran və dağətəyi bölgələrində

Təlai C.M.

Zamanov A. A.

Hümmətov N.Q.

Zeynalov R.N.

Useynova N.S.

Abdullayeva Z.M.

Abbasquliyeva S.G.

İbrahimov E.R.

15

15

10

15

20

15

5

5

  

Taxıl: ümumi yığım və məhsuldarlıq, təmiz çəkidə  

1000 ha

İllər

Taxıl  

cəmi

Payızlıq

buğda

Payızlıq

çovdar

Payızlıq arpa

Yazlıq buğda

Yazlıq arpa

Vələmir(yulaf)

Dən üçün qarğıdalı

Darı

Çəltik

Paxlalılar

2000

23,8

23,7

15,8

20,8

22,8

21,6

10,9

32,5

-

50,2

17,5

2001

26,5

26,8

7,5

22,8

28,0

29,1

7,3

37,8

-

48,7

18,3

2002

26,7

26,6

18,8

23,2

29,7

28,5

16,1

43,2

-

48,9

18,7

2003

26,6

26,2

8,8

23,7

25,4

29,1

18,7

44,3

-

47,2

20,9

2004

26,5

26,4

13,7

22,5

34,0

29,3

16,3

46,1

3,8

39,9

22,0

2005

26,5

26,5

7,8

22,4

23,7

31,0

17,7

47,7

27,0

36,0

22,7

2006

26,5

26,7

13,8

22,7

19,9

28,5

18,0

45,8

-

42,4

21,5

2007

27,1

27,3

12,5

23,8

21,2

27,3

16,5

46,2

20,8

34,1

19,9

2008

27,9

27,8

15,5

25,8

23,5

24,6

22,9

48,9

14,8

28,2

21,9

2009

26,6

26,5

10,7

24,6

22,6

23,8

21,6

48,0

3,1

26,0

20,3

2010

20,7

19,9

-

19,8

18,7

21,4

17,0

45,1

7,7

24,7

18,1

2011

25,4

25,1

6,5

24,0

31,6

24,7

20,4

45,5

19,1

21,7

19,2

2012

27,2

26,9

26,6

25,5

19,9

23,5

20,8

51,0

9,5

23,0

19,6

2013

27,5

27,5

12,1

25,0

33,8

23,8

19,3

53,9

8,6

23,3

19,9

2014

24,0

24,0

12,3

20,8

23,4

21,2

16,4

54,2

9,1

25,6

20,5

2015

31,0

31,3

13,0

29,6

19,7

24,8

24,0

59,2

8,8

24,5

22,9

2016

30,6

31,4

27,7

26,9

23,9

23,9

25,9

60,1

8,9

22,5

21,0

2017

29,8

30,5

35,1

25,6

23,8

25,0

22,2

60,9

25,2

31,7

18,5

2018

30,0

30,2

29,8

28,0

26,2

26,7

23,2

57,7

24,4

30,0

19,3

2019

32,1

32,5

22,3

29,7

26,2

27,5

24,7

59,5

19,6

29,9

20,9

Əkinçilik ET İnstitutunun təsərrüfatlarında 2020-ci ildə müxtəlif reproduksiyalar üzrə toxum istehsalı (ton)

Təsərrüfatlar

Reproduksiyalar

Yekun

2018-ci illə müqayisədə fərq, ton

2019-cu illə müqayisədə fərq, ton

Orijinal

Super elit

Elit

 

buğda

arpa

yekun

buğda

arpa

yekun

buğda

arpa

yekun

buğda

arpa

ümumi yekun

Tərtər BTS

8.57

4.95

13.52

51.96

23.3

75.26

335.52

43.65

378.97

396.06

71.9

467.96

58.8

14.92

Qobustan BTS

5.7

2.59

8.29

38.31

8.44

46.75

239.72

50.87

290.59

283.73

61.9

345.63

-64.56

-68.2

Zaqatala BTS

2.43

1.5

3.93

17.2

5.51

22.72

93.15

19.43

112.58

112.78

26.44

139.93

47.45

36.58

Cəlilabad BTS

4.89

4.87

9.76

13.85

2.09

15.94

115.37                                                    

8.12

123.48

134.12

15.07

149.19

32.34

76.66

Şəki DM

1.84

0.36

2.2

13.35

3.35

18.7

67.18

17.80

84.98

82.36

21.52

103.88

11.41

31.35

Abşeron YTT

1.42

1.23

2.65

5.3

3.52

8.82

13.6

6.66

20.26

20.32

11.41

31.73

-9.24

3.86

Kürdəmir TSS

-

-

-

13.93

2.92

16.85

26.89

31.06

57.95

40.82

33.98

74.8

17.1

11.13

Ağstafa DM

-

-

-

-

-

-

13.15

-

13.15

13.15

-

13.15

-17.89

-3.8

Yekun

24.85

15.5

40.35

153.9

49.13

203.03

904.58

177.59

1082.17

1083.33

242.22

1325.55

74.73

101.83


Yem bitkiləri,  bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə
 

İllər

Silos və yaşıl yem üçün qarğıdalı

Kökümeyvəlilər

əkin sahəsi

istehsal

məhsuldarlıq

əkin sahəsi

istehsal

məhsuldarlıq

1000 ha

1000 t

sent/ha

1000 ha

1000 t

sent/ha

2010

0,8

13,2

142

0,2

3,6

210

2011

0,8

8,7

106

0,1

3,1

240

2012

1,2

12,0

98

0,5

3,7

79

2013

1,5

17,8

117

0,2

3,6

192

2014

1,4

15,3

107

0,2

4,4

219

2015

1,8

35,3

162

0,1

2,6

262

2016

1,6

70,1

160

0,2

3,2

195

2017

3,0

107,4

141

0,4

2,6

71

2018

2,6

91,1

173

0,0

0,1

111

2019

2,2

162,4

108

0,0

0,3

238

Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutunun təsərrüfatlarıda noxud, qarğıdalı, yonca və xaşa toxumu istehsalı (2020-ci il tonla)

Sortun adı

Qarğıdalı

Noxud

Mərci

Yonca

Xaşa

Orijinal

Super elit

Elit

Orijinal

Super elit

Elit

Orijinal

Super elit

Elit

Super elit

Elit

Super elit

Elit

Tərtər BTS

 

 

 

-

-

-

 

 

 

0.048

0.435

0.135

0.625

Qobustan BTS

 

 

 

0.18

0.46

3.81

 

 

 

 

 

 

 

Zaqatala BTS

0.02

1.0

10.67

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Kürdəmir TSS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.784

4.83

 

 

Ağstafa YTT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.40

1.22

0.240

0.670

Abşeron YTT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.05

0.2

 

 

Cəlilabad BTS

 

 

 

0.58

 

 

1.02

 

 

 

 

 

 

Yekun

0.02

1.0

10.67

0.76

0.46

3.81

1.02

-

-

1.282

6.685

0.375

1.295

Əkinçilik ET İnstitutunun təsrrüfatlarında 2020-ci ildə taxıl istehsalı  

Təsərrüfatlar

Əkilən sahə, ha

Biçilən sahə,

ha

Ümumi məhsul,

ton

Məhsuldarlıq,

s/ha

 

2019-cu illə müqayisədə fərq, s/ha

2020-ci illə müqayisədə fərq, s/ha

Tərtər BTS

265.78

265.78

901.64

34.0

9.6

5.5

Qobustan BTS

227

227

573.31

25.3

-3.3

-3.8

Cəlilabad BTS

81.44

81.44

266.36

32.71

7.66

5.14

Zaqatala BTS

86.2

86.2

232.44

26.9

9.5

6.6

Şəki DM (Əkinçilik)

59.5

59.5

172.180

28.9

3.5

1.9

Abşeron YTT (Əkinçilik)

27.0

27.0

49.77

18.3

-4.06

0.06

Kürdəmir TSS

86.5

86.5

159.09

18.4

-12.9

-10.5

Şəki DM

(Yemçilik)

30

30

48.7

16.2

-8.3

-4.5

Abşeron YTY

(Yemçilik)

2

2

3.5

17.5

2.84

14.5

Ağstafa YTT

10

10

18.2

18.2

-5.1

-3.86

Gədəbəy DM

3.4

3.0

5.44

18.13

-2.87

-2.3

Yekun

878.82

878.42

2432.63

27.7

2.4

1.1


Qeyd:
Gədəbəy DM-də əkilmiş 0.4 ha arpa sahəsi təbii fəlakət nəticəsində məhv olmuş və orta biçilmişdir.

 

                                             

 

© 2020 Əkinçilik ETİ