Metodiki şura

Əkinçilik ETİ-nin direktoru tərəfindən sədirlik edilən Metodiki Şuranın tərkibi direktor müavinləri, elmi katib, şöbə və laboratoriya rəhbərləri olmaqla 9 nəfərdən ibarətdir. Şuranın tərkibi hər il rəhbərlik tərəfindən təsdiqlənir. İl ərzində Metodiki Şuranın 2-3 iclası keçirilir, burada elmi işçilərin, doktorant və dissertantların elmi-tədqiqat işlərinin metodikaları, iş və təqvim planları müzakirə edilir, qoyulmuş təcrübələrin metodiki baxımdan  uyğunluğu yoxlanılır.

 

  Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutu

Metodiki Şura üzvlərinin siyahısı 

1. TƏLAİ C.M.                      - b.ü.f.d., dosent, sədr

2. HÜMMƏTOV N.Q.      - b.ü.f.d., dosent, direktorun müavini

3. ZAMANOV A.A.            - b.ü.f.d., dosent, direktorun müavini

4. HACIYEVA S.K.              - a.e.ü.f.d., elmi katib (katib)

5. ABDULLAYEV A.M.     - a.e.ü.f.d., proqram rəhbəri

6. HƏSƏNOVA Q.M.         - b.ü.f.d., laboratoriya rəhbəri

7. ƏZİZOVA N.H.                 - b.ü.f.d., laboratoriya rəhbəri

Əkinçilik ETİ

© 2020 Əkinçilik ETİ